Probuzený kraj

Detail záznamu
Číslo 897
Název Probuzený kraj
Autor Lubomír Bartoš
InvestorKIÚ Olomouc
Datace 1988
Adresa Zábřeh, Zábřeh
GPS49,8899; 16,894
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na betonovém podstavci, který se nachází u silnice vedoucí ze Zábřehu do Postřelmova.
Rozměryvýška: 180 cm, šířka: 300 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2018)
PoškozeníMozaika je v dobrém stavu, povrch betonu je znečištěn a vyskytují se na něm lišejníky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Probuzený kraj . České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/897
07/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
07/2018
07/2018
07/2018
07/2018
07/2018
07/2018
Detail mozaiky se signaturou, 07/2018
07/2018
Text hesla
Signováno v mozaice vpravo dole: "LB".
Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1 (1988).

Literatura

HASTÍK, Jiří a MELZER, Miloš. Lubomír Bartoš - malíř svého kraje. Śtíty: Veduta, 2007, s. 187.

Spolupráce vytvarníka s architektem, přehled prací za rok 1988. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1988, s. 159.

Archivní fotodokumentace
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1, foto: autor
MU Olomouc, fond: Dílo Olomouc, k. 1, foto: autor
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.