Domů / Realizační tým

Realizační tým

Realizační tým projektu je sestaven z pracovníků dvou univerzit, a to Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT), konkrétně Ústavu chemické technologie restaurování památek, a Univerzity Pardubice, konkrétně Fakulty restaurování (FR UPa). Toto konsorcium má za cíl pojmout zkoumanou problematiku co nejkomplexněji, tedy podle současné tendence v památkové péči snažící se o co největší interdisciplinaritu. Tým byl částečně sestaven z řešitelů předcházejícího projektu zabývajícího se primárně mozaikou Posledního soudu na průčelí katedrály sv. Víta v Praze, ale také skleněnými exteriérovými mozaikami obecně (NAKI DF12P01OVV017). Tento tým, pocházející výhradně z VŠCHT, byl pro nový projekt doplněn dalšími odborníky z této instituce, stejně jako externími spolupracovníky. Protože se tento projekt ale zabývá kromě teoretických aspektů péče o mozaiky 20. století na území ČR a jejich topografickým výzkumem také jejich praktickým restaurováním, neméně podstatnou část týmu tvoří restaurátoři a výzkumní pracovníci FR UPa.;

 

Tým Všcht

 

 • Ing. Irena Kučerová, Ph.D. – technolog, využití syntetických tmelů a lepidel pro restaurování mozaik, čištění materiálů, archivní a terénní průzkum, technologie restaurování mozaik, koordinátor na straně VŠCHT
 • Mgr. Zuzana Křenková, Ph.D. – historik umění, archivní a terénní průzkum
 • Ing. Anna Fialová – technolog, čištění materiálů, využití syntetických lepidel a tmelů
 • Ing. Michal Novák, Ph.D. – technolog, stavební pojiva pro osazování a restaurování mozaik
 • Ing. Zuzana Zlámalová Cílová, Ph.D. – technolog, analýza skla, čištění skla, koroze a ochrana skla
 • Ing. Vítězslav Knotek Ph.D. – technolog, terénní průzkum, využití syntetických tmelů a lepidel pro restaurování mozaik

 

Tým FR UPa

 

 • Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D. – historik umění, archivní a terénní průzkum, garant projektu
 • Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D. – restaurátor, tvorba koncepcí a restaurátorských postupů pro skleněné a kamenné mozaiky, koordinátor na straně FR UPa
 • Ing. Petra Lesniaková, Ph.D. – technolog, analýzy materiálů restaurovaných objektů
 • MgA. Barbora Viková – restaurátor, tvorba koncepcí a restaurátorských postupů pro skleněné a kamenné mozaiky, realizace restaurátorských zásahů
 • MgA. Petr Hampl – restaurátor a mozaikář, tvorba koncepcí a restaurátorských postupů pro skleněné a kamenné mozaiky, realizace restaurátorských zásahů
 • František Tesař – mozaikář a restaurátor, mentor týmu, supervize restaurátorských zásahů