Sv. Mikuláš

Detail záznamu
Číslo 103
Název Sv. Mikuláš
Autor Alois Klouda
RealizaceAteliér Tumpach
Datace 1938
Adresa Benešov, Na Karlově
GPS49,7847; 14,6939
Umístění umístěno v exteriéru. Areál s kostelem sv. Mikuláše se nachází při severovýchodním okraji historického jádra města, v městské části Na Karlově. Je součástí městské zástavby v bezprostřední blízkosti městského hřbitova. Mozaika je instalována na západním průčelí kostela, na centrální ose nad vstupní předsíní.
Rozměryvýška: 250 cm, šířka: 120 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je převážně zakalené, s vyšším výskytem bublin. Zastoupeny jsou i stříbrné kostky. )
Stav poškozeno (2014)
PoškozeníU objektu kostela se lokálně vyskytují defekty svrchní omítkové vrstvy s fasádním nátěrem (tato poškození nemají na mozaiku žádný vliv). U mozaiky jsou místy vypadané jednotlivé kostky. U velkého množství kostek je poškozena stříbrná vrstva.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sv. Mikuláš. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/103
12/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
Text hesla
Na průčelí gotického kostela sv. Mikuláše je ve vpadlém poli osazena mozaika titulárního světce. Stojící postava oděná do tradičního biskupského oděvu v rukou drží běžné atributy – biskupskou berlu, knihu a tři jablka a vystupuje na pozadí vyskládaném z (převážně) modrých kamenů. Kolem hlavy má svatozář s identifikujícím nápisem Sanctos Nikolaus, provedeným v gotické fraktuře. Další nápis situovaný na spodním okraji mozaikového pole informuje o objednavateli, mozaikáři a dataci díla: VĚNOVAL J. ŠKVOR. ATELIER TUMPACH: A. KLOUDA 1938. Mozaikář Alois Klouda zprvu pracoval v podniku Jana Tumpacha. Po jeho smrti se osamostatnil a založil vlastní dílnu Mosaika v Praze-Podolí, jejíž nejvýznamnější realizací byly kompozice dle návrhů Jana Preislera pro muzeum v Hradci Králové. Později pracoval na nových návrzích i na restaurování starších mozaik v dílně Ústředí uměleckých řemesel.
Literatura

POCHE, Emanuel (red.). Umělecké památky Čech I, A–J. Praha: Academia 1977, s. 55.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/stcbn001.html

KŘENKOVÁ, Zuzana. Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 254–259.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.