Mozaiková výzdoba fasády smuteční obřadní síně

Detail záznamu
Číslo 106
Název Mozaiková výzdoba fasády smuteční obřadní síně
Autor Vladimír Antušek
Realizacekolektiv výtvarného kroužku benešovských dětí pod vedením Vladimíra Antuška
Datace 1967
Adresa Benešov, Na Karlově
GPS49,7837; 14,6951
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována v průčelí smuteční obřadní síně vlevo od vchodu do budovy. Dílo je mírně zapuštěno do zdi (cca 20 cm), orientováno na severovýchod. Částečně je skryté za vzrostlou zelení.  
Rozměryvýška: 180 cm, šířka: 300 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných kamenných kostek o přibližné velikosti 1,5 cm x 2 cm. Ve spodní části kompozice je nápis vytvořený ze skleněných mozaikových kostek (přibližný rozměr 0,5 cm x 1,5 cm). Použité sklo je zakalené, bez bublin. Povrch kamenných kostek je matný. )
Stav dobrý (2019)
PoškozeníKamenné kostky jsou zešedlé, pokryté prachovými depozity.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaiková výzdoba fasády smuteční obřadní síně. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/106
3/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
2015
3/2019
4/2019
3/2019
2015
3/2019
2015
2015
4/2019
4/2019
4/2019
4/2019
Text hesla
Vlevo od vstupu do obřadní síně je do fasády zapuštěno ležatě obdélné pole s kompozicí dvou žen stojících před stupňovitě uspořádanou hrobkou. Jedna z postav drží palmovou ratolest a druhá kytici růží. Naznačený prostor hřbitova na pravém okraji kompozice charakterizují tři vysoké tisy. Scéna je na spodním okraji doplněna nápisem: Z ČESKÝCH KAMENŮ VYTVOŘIL V ROCE 1967 KOLEKTIV VÝTVARNÉHO KROUŽKU BENEŠOVSKÝCH DĚTÍ. Děti z výtvarného kroužku při práci vedl malíř a mozaikář Vladimír Antušek, který v meziválečné době pracoval např. na mozaikách ve sv. Vítu nebo na výzdobě hrobky továrníka Sochora ve Dvoře Králové. Z výčtu jeho zakázek známého z literatury je zřejmé, že pracoval pro pražský mozaikářský Atelier Jana Tumpacha. Jeho mladší prací je nedaleká výzdoba rodinného hrobu Antuškových v Benešově, který opatřil kamennou mozaikou veraikonu.
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.