Panna Marie

Detail záznamu
Číslo 112
Název Panna Marie
Autor František Tesař
RealizaceFrantišek Tesař
Datace 1997
Adresa Bor, Borovany
GPS49,6923; 12,8512
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaiky se nacházejí na zadní stěně v otevřené kapličce Panny Marie. Kaplička je součástí zástavby obce Borovany a je situována při jejím okraji u hlavní silniční komunikace. Objekt je orientován směrem k severu. Mozaiky jsou chráněny zastřešením kapličky.
Rozměryvýška: 170 cm, šířka: 140 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kostky se zlacením a také kamenné kostky. )
Stav poškozeno (2015)
PoškozeníObjekt kapličky je nachází v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných poškození. Pouze na pravé straně konstrukce je patrné vzlínání spodní vody. Kaple v nedávné minulosti pravděpodobně prošla stavební obnovou. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky s postavou Panny Marie lze do budoucna označit kovový rám. V důsledku jeho koroze vypadává pojivo, kterým je rám přetmelen. Na mozaice byly pozorovány pavučiny a biologické napadení (řasy) a to převážně na pravé straně kamenného rámu mozaiky, v těsné blízkosti zavlhčené stěny. Řasy jsou dále rozšířeny na kostkách v horní části kamenného mozaikového rámu. Ztráty mozaikových kostek, známky korozního poškození či znečištění na povrchu skla nebyly zaznamenány.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Panna Marie. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/112
8/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2015, Mariagram
8/2015
8/2015
8/2015
Text hesla
Mozaika navržená a realizovaná Františkem Tesařem v roce 1997 je umístěna v interiéru drobné otevřené kapličky v Borovanech. V rámu z růžových kamenných kostek zdobeném zlatými hvězdami je vymezeno polokruhově zakončené pole s modrým pozadím. V něm vystupuje s oblakem kolem nohou postava bosé Panny Marie, oděné do bílého šatu s hlavou pokrytou bílou rouškou a doplněnou kruhovou svatozáří o deseti hvězdách. Kromě figurální kompozice je v kapličce zasazen drobný kruhový mariagram kombinující zlatá písmena jména Marie s jednotným modrým pozadím a s rámečkem ze zlatých a černých kostek.
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Literatura

LANGHAMER, Antonín. Minulost a přítomnost skleněné mozaiky v Čechách. Sklář a keramik. 2003, roč. 53, č. 4–5, s. 72–78.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.