Zlaté mozaikové pozadí

Detail záznamu
Číslo 117
Název Zlaté mozaikové pozadí
Autor Franz Holík
RealizaceFranz Holík; A. Neuhauser, Innsbruck
Datace 19121913
Adresa Brno, Křenová
GPS49,1923; 16,6197
Umístění umístěno v exteriéru. Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, na jehož průčelí je mozaika umístěna, se nachází v městské zástavbě v centru města. Mozaika je instalována ve vrcholu nadpraží hlavního vstupního portálu. Před působením okolního prostředí je mozaika chráněna pouze plasticky vystupujícími architektonickými prvky a zapuštěním do zdiva průčelní obvodové zdi (cca 20 cm).
Rozměryvýška: 70 cm, šířka: 130 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných zlatých a stříbrných kostek o přibližné velikosti 10 mm x 10 mm. )
Stav poškozeno (2015)
PoškozeníObjekt kostela se nachází v dobrém stavu, u konstrukcí nebyly pozorovány žádné statické či jiné poruchy. Mozaika je značně znečištěna prachovými depozity. Na velkém množství kostek je poškozeno zlacení a především stříbření.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Zlaté mozaikové pozadí. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/117
4/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2015
4/2015
Text hesla
Secesní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie byl postaven mezi lety 1910–1913 podle plánů architekta Franze Holika. Mozaika je součástí výzdoby mohutného portálu jeho průčelí, který je v tympanonu završen plastickou scénou Zvěstování Panny Marie provedenou z umělého kamene. Anděl v levé části pokleká před Pannou Marií umístěnou vpravo, mezi nimi je ve vrcholu nástavce situována plastika holubice Ducha Svatého, od níž se vějířovitě šíří zlatá záře zpracovaná technikou skleněné mozaiky. Portál i s detaily výzdoby zřejmě navrhl samotný architekt, který se podílel i na jednotné výzdobě interiéru (např. na návrzích truhlářských prací). Provedení mozaiky bylo svěřeno firmě Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt z Innsbrucku, která do interiéru chrámu dodala také vitráže.
Prameny

Soukromý archiv firmy Tiroler Glasmalerei, Innsbruck, Kniha objednávek 1912–1916, s. 6–7 (1912).

Literatura

FILIP, Aleš. Secesní chrámy na Moravě a ve Slezsku: sakrální výtvarné umění kolem roku 1900. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 134.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/jhmbm004.html

KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 207–218.

NOWAK, Joanna. Szklane dekoracje w architekturze na przykladie realizacji firmy „B. Škarda“ z Brna (1870–1914). Gdańsk, 2011. Diplomová práce. Univwersytet Gdański. Instytut Historii Sztuki, s. 80.

NOWAK, Joanna. Zapomenutá dílna B. Škarda z Brna. e-Monumentica [online]. 2016, roč. 4, č. 2, s. 44 [cit. 16. 5. 2018]. Dostupné z: http://www.upce.cz/fr/veda-vyzkum/e-monumentica/2.pdf

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.