Soubor mozaik pro mateřskou školu

Detail záznamu
Číslo 1320
Název Soubor mozaik pro mateřskou školu
Autor Oldřich Vašica, Karla Vašicová, ing. Milan Steinhauser
RealizaceOldřich Vašica; Karla Vašicová
Datace 1974
Adresa Brno, Gabriely Preissové 2570 / 8
GPS49,2201; 16,5758
Umístění umístěno v exteriéru. Areál s objektem mateřské školy je součástí zástavby městské části Brno - Žabovřesky. Dochované panely s mozaikami jsou osazeny v prostoru vpadlých polí fasády přízemí a v prostoru balkonů patra.
Rozměryvýška: 100 cm, šířka: 100 cm
Materiál keramika›glazovaná, kámen, sklo›prefabrikované›mačkané (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o rozměru 16 mm x 12 mm vyrobených technologií mačkání. Použité sklo je čiré i zakalené. U zobrazení stylizovaných dětských hraček jsou některé plochy složené z keramických glazovaných kostek s délkami různých rozměrů, doplněné kostkami ze sekaného přírodního kamene. )
Stav poškozeno (2019)
PoškozeníČásti mozaik, které byly přímou součástí obkladu stěny budovy, zmizely při nedávném zateplování fasády. Na místě zůstaly jen menší odnímatelné čtvercové panely s mozaikami stylizovaných hraček. Stav dochovaných mozaik je dobrý, bez viditelného povrchového znečištění či biologického napadení.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Soubor mozaik pro mateřskou školu. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1320
2/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
2/2019
Text hesla
Jednoduchou fasádu dvoupodlažní budovy mateřské školy člení čtveřice lodžií dekorovaných geometricky laděnými mozaikovými kompozicemi. V horních partiích každé lodžie jsou osazeny předstupující čtvercové betonové prvky s mozaikami v cihlově červené a šedé barvě s dětskými motivy papírového větrníku, vlaštovky, loďky a zvířátka. Pozadí kompozic tvořila mezi okny rozepjatá mozaiková pole sestavená z čtvercových a obdélných tvarů různorodé skladby, ta ovšem zmizela po zateplení objektu. Autorkou mozaiky byla zřejmě (podle informací ze soukromého archivu syna manželů Vašicových) pouze Karla Vašicová. Její manžel Oldřich Vašica je v rámci zakázky zmíněn jako spolupracovník při tvorbě díla.
Prameny

Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml., fotografie kresebného návrhu a snímky hotové realizace. 

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1974. Praha 1974, s. 76.

Archivní fotodokumentace
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.