Abstraktní motiv

Detail záznamu
Číslo 135
Název Abstraktní motiv
Autor Sylva Lacinová
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
InvestorONV Břeclav
Datace 1979
Adresa Břeclav, Jungmannova 2883 / 3
GPS48,7548; 16,8891
Umístění umístěno v exteriéru. Budova telekomunikačních služeb je součástí městské zástavby. Mozaika je instalována na obvodové zdi zvýšené terasy s přístupovým schodištěm před vstupem do budovy. Průčelí objektu je orientováno směrem na severozápad. Mozaika je vystavena působení okolního prostředí v celé své ploše. 
Rozměryvýška: 170 cm, šířka: 550 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikost cca 30 mm x 20 mm. Použité sklo je zakalené, místy se vyskytují bubliny. Zastoupeny jsou kamenné kostky (černý a bílý kámen). )
Stav poškozeno (2015)
PoškozeníKonstrukce, jíž je mozaika součástí, nevykazuje výraznější poškození, pouze spodní partie zdiva jsou postiženy biologickým napadením. U mozaiky jsou viditelné ztráty jednotlivých kostek a dále vertikální prasklina, která byla v minulosti vyplněna pravděpodobně silikonovým tmelem. Povrch kostek je znečištěn prachovými depozity a biologickým napadením (řasy, mechy). V bezprostřední blízkosti díla se nachází zeleň, která mozaiku částečně zastiňuje.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Abstraktní motiv. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/135
4/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
2/2019
2/2019
2/2019
Text hesla
Mozaika osazená v přízemí telekomunikační budovy představuje horizontálně rozvinutý motiv, kde je na bílém pozadí zakomponován oranžový kotouč obklopený svazky černých siločar zobrazujících snad výboje energie. Dílo bylo zadáno k provedení dílně Ústředí uměleckých řemesel už v roce 1974, na fasádě se uplatnilo až o pět let později. Vzniklo podle návrhu sochařky Sylvy Lacinové. Abstraktní kompozice s kruhovým centrálním prvkem navazuje na její starší plastické realizace. Nejlepší srovnání poskytuje betonový vlys Slunce z roku 1961 obrácený k vnějšímu schodišti hotelu International v Brně. Lacinová navrhovala výzdobu i pro další telekomunikační budovy, jednalo se ale o reliéfy (v roce 1972 dvanáct dřevěných reliéfů pro budovu v Hodoníně a o rok později reliéf z bulharského vápence pro objekt ve Valašském Meziříčí). V technice mozaiky má autorka jen jednu další realizaci, kamennou kompozici z roku 1990 zdobící autobusové nádraží v Českém Krumlově. I ta je abstraktní na rozdíl od většiny jejího sochařského díla spjatého s figurální tvorbou.
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře

Literatura

GABRIELOVÁ, Bronislava. Sylva Lacinová. Brno: Moravská galerie, 1996, s. 11.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/jhmbv001.html

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1979. Praha 1979, s. 114.

Archivní fotodokumentace
Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 11; foto: Josef Tichý
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.