Výzdoba brány vesnického statku

Detail záznamu
Číslo 137
Název Výzdoba brány vesnického statku
Autor V. Mayer
RealizaceMarie Foersterová
Datace 1920
Adresa Vojkovice
GPS50,3142; 14,3916
Umístění umístěno v exteriéru. Areál statku je součástí zástavby a je situován při jihozápadním okraji místní části Bukol. Mozaiky jsou instalovány na severovýchodním průčelí nad vjezdem do statku, mezi objekty č. p. 23 a 37, (50°18'50.974"N, 14°23'30.161"E). Mozaiky jsou vystaveny působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryprůměr: 40 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm, místy jsou použity kostky o přibližné velikosti 20 mm x 20 mm. Použité sklo je zakalené. Hojně se vyskytují bubliny. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2013)
PoškozeníArchitektura vstupu do areálu je v dobrém stavu. Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky zle do budoucna označit korodující kovové rámy, ve kterých jsou mozaiky zasazeny. Místy jsou kostky znečištěny maltou, pravděpodobně proběhla lokální oprava uvolněných míst. U některých zlacených kostek došlo k poškození zlaté vrstvy.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba brány vesnického statku. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/137
8/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
Text hesla
Mozaiky jsou součástí výzdoby bohatě architektonicky utvářené tříosé vstupní brány vesnického statku. V nadpraží vjezdu je zasazen oválný medailon se stylizovaným svazkem obilných klasů, monogramem TM a datací 1920, doplněný drobným srdíčkem. Boční branky pro pěší situované po stranách mají polokruhově zaklenuté nadsvětlíky doplněné na rámujících pilastrech kruhovými medailony se stylizovanými postavami zvířat (holubice, kozoroh, pes a kohout). Autor návrhu mozaik Vratislav Mayer patřil mezi výborné dekoratéry. Vytvořil řadu sgrafit a fresek pro Poděbrady, Moravskou Ostravu či Boleslav, ale pracoval i na hrobkách, výzdobě interiérů nebo návrzích tepaných předmětů. Kromě mozaik statku v Bukoli navrhl i malovaná dekorativní pole v podobě pávů doplněná skleněnými aplikacemi pro fasádu vily v ulici U Vorlíků v Praze 6.
Prameny

LA PNP, fond: Josef Richard Marek, korespondence osobní, přijatá od Marie V. Foersterové, dopis z 23. 11. 1937.

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/stcme001.html

MAREK, Josef Richard. Sedmdesátka české mosaikářky. Národní listy. 2. 12. 1937, roč. 77, č. 330, s. 5.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.