Roční období

Detail záznamu
Číslo 1376
Název Roční období
Autor Antonín Lábr
InvestorInženýrská organizace Chomutov
Datace 1977
Adresa Žatec, Bratří Čapků 2673
GPS50,3189; 13,5412
Umístění umístěno v exteriéru. Dílo je osazeno na fasádě, pod podloubím objektu bývalé občanské vybavenosti sídliště v Žatci. V současnosti jsou mozaiky součástí zahrádky restauračního zařízení.
Rozměryvýška: 220 cm, šířka: 90 cm, hloubka: 5 cm
Materiál keramika, kámen (Dílo tvoří tři samostantné panely zavěšené na zeď pomocí železných skob. Hnědé odstíny jsou tvořeny keramickou štípanou kostkou, zbytek kombinuje různé druhy kamenů, z nichž jsou některé i leštěné s patrnými zbytky nápisu (leštěná černá žula - náhrobní kámen?).  )
Stav poškozeno (2016)
PoškozeníZ původních čtyř panelů se zachovaly pouze tři. Jejich rámy vykazují mírnou korozi. Mozaiky jsou znečištěné prachem, mírně i ptačím trusem, pavučinami či přilepenou žvýkačkou.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Roční období. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1376
6/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
Detail, 6/2016
Detail uchycení mozaiky, 6/2016
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1976-1977, II. díl. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1977, s. 237. 

 

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.