Nový život

Detail záznamu
Číslo 1391
Název Nový život
Autor Alois Baránek
InvestorMěNV Valašské Klobouky
Datace 1983
Adresa Valašské Klobouky, Hřbitovní 946
GPS49,1423; 18,0039
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna v krytém vstupu obřadní síně naproti dveřím do čekárny.
Rozměryvýška: 221 cm, šířka: 221 cm, hloubka: 2 cm
Materiál kámen (Mozaika je vyskládána z říčních valounů - oblázků. )
Stav dobrý (2019)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Nový život. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1391
11/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2019
11/2019
Signatura, 11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
Prameny

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín), uložena v knihovně instituce.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1980, s. 124.

Archivní fotodokumentace
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, fond: Kartotéka Díla Gottwaldov (Zlín), foto: 9-
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.