Ciferník

Detail záznamu
Číslo 164
Název Ciferník
Autor dílna Marie Foersterové
Realizacedílna Marie Foersterové
Datace 1930
Adresa Domažlice, Paroubkova 228
GPS49,4452; 12,9253
Umístění umístěno v exteriéru. Budova Finančního úřadu a Okresního soudu je situována v lokalitě Týnské předměstí v zástavbě rodinných vil. V okolí budovy se v hojné míře nachází zeleň. Mozaika je instalována na jihovýchodním průčelí budovy, v ploše atiky na centrální ose s hlavní vstupem. Mozaika je vystavena vlivům okolního prostředí, pouze po obvodu je chráněna zapuštěním do zdiva budovy (cca 15 cm).
Rozměryvýška: 180 cm, šířka: 180 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené, bez většího množství bublin či jiných nehomogenit. Zastoupeny jsou kostky se zlacením a stříbřením. )
Stav poškozeno (2013)
PoškozeníBudova se nachází ve velmi dobrém stavu. Stříbrná vrstva je na některých kostkách poškozena nebo zcela chybí. V menší míře jsou poškozeny i kostky se zlacením. Místy jsou vypadané jednotlivé skleněné kostky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Ciferník. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 19.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/164
8/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
Text hesla
Monumentální budova státních úřadů (okresního úřadu a okresního soudu) byla vystavěna mezi lety 1926 – 1930 podle projektu pražského architekta Ladislava Skřivánka. Střed historizující vstupní fasády byl dekorován státním znakem a uprostřed atiky ciferníkem zářícím do dálky kombinací zlatých a červených mozaikových kostek. Mozaiku realizovala (a zřejmě i navrhla) dílna Marie Foersterové.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/plkdo001.html

MAREK, Josef Richard. Sedmdesátka české mosaikářky. Národní listy. 2. 12. 1937, roč. 77, č. 330, s. 5.

VICHERKOVÁ, Veronika. Novodobá česká mozaika jako výtvarný prostředek a společenský výraz, bakalářská práce, FHS UK Praha, 2008, s. 41.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.