Výzdoba Sochorovy hrobky

Detail záznamu
Číslo 167
Název Výzdoba Sochorovy hrobky
Autor František Kysela, Josef Novák
RealizaceJosef Novák; Vladimír Antušek
Datace 1930
Adresa Dvůr Králové nad Labem
GPS50,4471; 15,8242
Umístění umístěno v exteriéru. Městský hřbitov je situován v okrajové části města mezi ulicemi Nová Tyršova a Krkonošská. V okolí objektu Sochorovy hrobky se vyskytuje zeleň. Mozaika je instalována po obvodu žulového ohrazení hrobky, na jeho vnitřní straně v pásu cca 20 cm nad zemí. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí. 
Rozměryvýška: 30 cm, šířka: 2360 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené. Místy se vyskytují bubliny. )
Stav dobrý (2013)
PoškozeníArchitektonická část hrobky je v dobrém stavu. Mozaika je značně znečištěna prachovými depozity a biologickým napadením (řasy, mechy, lišejníky). Ztráty kostek jsou minimální. V místech spojů kamenných bloků se v přilehlé ploše mozaiky objevují svislé praskliny. Mozaika byla v minulosti zjevně opravována (viditelné druhotné tmely).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba Sochorovy hrobky. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/167
8/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2013
8/2013
Text hesla
Atypickou hrobku rodiny textilního továrníka Josefa Sochora navrhl v roce 1930 architekt Pavel Janák ve spolupráci s dekoratérem a malířem Františkem Kyselou. Stalo se tak po smrti továrníkovy manželky Pavly v roce 1930. Janák svůj návrh představil následovně: „Myslím, protože místo nalézá se v krásném lese, že by nemusela se stavět žádná zvláštní vysoká architektura. Bylo by nejkrásnější, kdyby se místo, které je samo veliké, ohraničilo kamennou zídkou, takové výšky, aby se na ni mohlo i usednout, se vchodem uprostřed a s malým chodníčkem uvnitř kolem dokola. Byla by to spíše jakási zahrádka, která místu by nejlépe asi odpovídala. Uvnitř této zídky, na její svislé straně, mohl by se umístit nápis a myslil jsem, že by byl pěkně k provedení v mosaice, kterou prof. Kysela by tak rád milostivé paní udělal.“ František Kysela se se zadavatelem a jeho zesnulou ženou dobře znal. Josef Sochor vlastnil úspěšnou textilku, která jako první v republice začala intenzivně spolupracovat s výtvarníky při návrzích potisku textilií. V roce 1927 pro něj František Kysela dekoroval látku na šaty s názvem Jablko a jeho stín a během několika let zhotovil i další firemní a soukromé objednávky, od tištěného gobelínu Hvězdné nebe v první hodině naší svobody 28. října 1918, který továrna vystavovala na Světové výstavě v roce 1937, po návrhy firemní značky, etiket, praporků či interiérů továrníkovy rodinné vily od Josefa Gočára. Kysela učil na Uměleckoprůmyslové škole, kde založil mozaikářské studium. Jeho absolventem byl také malíř Josef Novák, který ve Dvoře Králové návrh svého profesora realizoval. Obdélný prostor hrobu je vymezen zídkou ze železnobrodské žuly, na které je z vnitřní strany osazena mozaika, jejímž hlavním motivem je nápis provedený v kapitálkách červené a modré barvy: TICHÁ ZEMĚ PŘIJALA MOJE TĚLO, MÁ BOLEST PŘEBOLELA VE VĚČNÉM SNU, ALE DĚDICTVÍM LÁSKY, KTERÁ SVÍTILA VE MNĚ, PLODEM ČINU, KTERÝ ODDANĚ SLOUŽIL, KÉŽ PO SMRTI TOHO, CO SMRTELNÉ BYLO, JE MI DOPŘÁNO DÁL TU ŽÍT S VÁMI. V mezerách mezi slovy jsou umístěni ptáčci a samotná písmena prorůstají květy. Dekorativní forma pestré mozaiky na bílém podkladu ostře kontrastuje se strohou funerální architekturou.
Literatura

ČTYROKÝ, Václav. Česká mosaika. Sklářské rozhledy. 1941, roč. 18, č. 1, s. 145–153.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/hkktu002.html

RAGULOVÁ, Zuzana. Vily rodiny Sochorovy ve Dvoře Králové nad Labem. Brno 2013. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, s. 33-35, 52.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.