Anděl na hrobě rodiny Štěpánovy

Detail záznamu
Číslo 179
Název Anděl na hrobě rodiny Štěpánovy
Autor Petr Štěpán
RealizacePetr Štěpán
Datace 2003
Adresa Běstovice, Běstovice
GPS50,0148; 16,2141
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována na krycí betonové desce hrobového místa, které je situováno na pozemku obecního hřbitova v Běstovicích. Ohrazený areál hřbitova s kostelem Všech Svatých je součástí zástavby obce. Mozaika není nijak chráněná a je v celé své ploše vystavena působení klimatických vlivů.
Rozměryvýška: 200 cm, šířka: 50 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena z kamenných a štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníNáhrobek se nachází v dobrém stavu, je konstrukce nevykazuje žádné praskliny či ztrátu stavebního materiálu. Na povrchu betonové desky a rámu mozaiky jsou zřejmé prachové depozity a lokálně též biologické napadení (mechy, lišejníky).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Anděl na hrobě rodiny Štěpánovy. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/179
1/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
Text hesla
Mozaika zdobí hrob rodiny Štěpánovy na hřbitově v Běstovicích. Starší náhrobek zasazený vertikálně do hřbitovní zdi doplňuje horizontálně umístěná betonová krycí deska hrobového místa opatřená postavou anděla vyskládanou z kamenných kostiček světlé barevnosti – šedé, modré, okrové a narůžovělé. Jen na několika místech doplňují kamenný materiál skleněné kostky. Modré jsou použity na stínování a vytváření obrysů, červené na linku úst a žluté, resp. oranžové, dotvářejí svatozář vlasů.
Literatura

Petr Štěpán [online]. [cit. 19. 7. 2016]. Dostupné z: petrstepan.cz

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.