Sklo a skleněná bižuterie

Detail záznamu
Číslo 187
Název Sklo a skleněná bižuterie
Autor Jaroslav Melich
RealizaceSklárny v Desné
InvestorSklárny v Desné
Datace 1968
Adresa Desná, Krkonošská 884
GPS50,7624; 15,3227
Umístění umístěno v exteriéru. Objekt občanské vybavenosti (bývalá samoobsluha, dnes prodejna železářství) je situována v zástavbě obce Desná, při hlavní silniční komunikaci. Mozaika je instalována na hlavním pohledovém průčelí budovy, v horizontálním pásu v atice, nad zastřešením prvního nadzemního průčelí. Mozaika je v celé ploše vystavena povětrnostním vlivům.
Rozměryvýška: 200 cm, šířka: 2300 cm
Materiál sklo›prefabrikované›lité (Mozaika je sestavena ze skleněných litých kostek o velikosti 20 mm x 20 mm. Je použita hladká i pískovaná litá mozaika. Použité sklo je zakalené. )
Stav poškozeno (2015)
PoškozeníBudova nevykazuje žádné statické či jiné poruchy. Ve středové části mozaiky je viditelná oblast s rozsáhlou ztrátou skleněných kostek, pravděpodobně v důsledku zatékání dešťové vody z nevhodně profilovaného oplechování atiky. Povrch mozaikového obrazu je na několika místech znečištěn hnědočervenou nátěrovou barvou. Některé mozaikové kostky jsou popraskané, převážně v dráze vertikální praskliny u pravého okraje mozaiky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sklo a skleněná bižuterie. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/187
6/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2018
8/2018
8/2018
8/2018
8/2018
8/2018
8/2018
Text hesla
Mozaika s motivem výrobků ze skla a skleněné bižuterie je rozvinuta na atice pultové střechy bývalé samoobsluhy sídliště Desná II. Kompozice seskupující vázy, skleněné kameny s brusem, korále, krystaly, flakóny a misky je po stranách opatřena doprovodnými nápisy: MOSAIKU VYROBILY SKLÁRNY V DESNÉ (vlevo), NÁVRH: JAR. MELICH 1968 (vpravo). O vzniku obrazu bylo rozhodnuto už v roce 1967 při dokončování svépomocné výstavby obchodu. Měl být vyskládán z vyřazených šatonových kamenů a dobový tisk jej komentoval následovně: „Nápad nejen přispěje k zlepšení vzhledu samoobsluhy, ale je navíc dobrou reklamou místních závodů Jabloneckých skláren.“ Autor návrhu Jaroslav Melich byl vedoucím sklářské hutě v Dolním Polubném a v letech 1947–1970 technickým náměstkem ředitele skláren v Jablonci nad Nisou. Ačkoliv byl absolventem železnobrodské sklářské školy v oboru malby na sklo, výtvarné tvorbě se věnoval spíše jako nadšený amatér. Kvalita jeho propagačního návrhu není nijak vysoká, ostatně Melichovým přínosem v oblasti sklářství nebyla tvorba mozaik, ale řada technologických zlepšovacích návrhů, která zahrnuje například televizní baňky pro obrazovky, ruční výrobu mikrosklíček a výrobu skel pro vakuovou techniku.
Literatura

Mozaika pro samoobsluhu. Sklo a bižuterie. 16. 10. 1967, č. 39, s. 1.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.