Pieta

Detail záznamu
Číslo 1945
Název Pieta
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
InvestorAlžběta Heroldová
Datace 1932
Adresa Rakovník, Žižkovo náměstí 1
GPS50,1036; 13,7331
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna na jižní stěně kostela svatého Bartoloměje.
Rozměryvýška: 338 cm, šířka: 206 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav poškozeno (2019)
PoškozeníMozaika je na několika místech mechanicky poškozena vandaly. Došlo k poškození retuše spáry, na jednom místě je spára trochu vydrolená. Na reliéfních částech svatozáře je poškozeno zlacení.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Pieta. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1945
6/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2019
6/2019
Signatura, 6/2019
Signatura, 6/2019
Signatura, 6/2019
6/2019
6/2019
Literatura

Kostel sv. Bartoloměje. Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav, ©2015 [cit. 27. 11. 2019]. Dostupné z: https: <https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-bartolomeje-2147423>

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/ml1skp/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická Fakulta.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.