Assumpta

Detail záznamu
Číslo 1948
Název Assumpta
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 1932
Adresa Štramberk, Náměstí 1
GPS49,5912; 18,1163
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna v průčelí fary.
Rozměryvýška: 160 cm, šířka: 110 cm
Materiál keramika›glazovaná (Mozaika je sestavena z glazovaných keramických dílů a dlaždic. Jejich rozměry jsou v řádu jednotek až nízkých desítek cm. )
Stav dobrý (2019)
PoškozeníMozaikový obraz je v dobrém stavu. Pouze ojediněle je patrné lokální poškození dlaždic.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Assumpta. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1948
11/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
signatura, 11/2019
11/2019
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: <https://theses.cz/id/ml1skp/>. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.