Dům U Zlaté studny

Detail záznamu
Číslo 1954
Název Dům U Zlaté studny
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 1936
Adresa Prostějov, nám. T. G. Masaryka 198 / 21
GPS49,4726; 17,1105
Umístění umístěno v exteriéru. Domovní znamení je umístěno ve středu frontonu nad vstupním portálem do domu. 
Rozměryvýška: 120 cm, šířka: 70 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Dům U Zlaté studny. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1954
10/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Prameny

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler 1873-1941. S láskou k umění a Bohu. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2013, s. 12, 61.
kol. aut. Prostějov památce malíře Jano Köhlera. Prostějov, 1941, s. 15. 

Archivní fotodokumentace
Návrh díla, kol. aut. Prostějov památce malíře Jano Köhlera. Prostějov, 1941.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.