Náhrobek rodiny Součkovy a Svobodovy

Detail záznamu
Číslo 1957
Název Náhrobek rodiny Součkovy a Svobodovy
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 1912
Adresa Prostějov, Brněnská
GPS49,4575; 17,114
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika s Pannou Marií s dítětem, sv. Václavem a sv. Ludmilou je zasazena v nice náhrobku přisazeného k severní stěně hřbitova. 
Rozměryvýška: 132 cm, šířka: 130 cm
Materiál keramika›glazovaná
Stav dobrý (2019)
PoškozeníMozaika je v dobrém stavu, náhrobek je poškozen. Omítka v nice je poškozena pravděpodobně zatékající vodou. Omítkový rám mozaiky je destruován především v dolní části mozaiky, čímž vznikla mezera mezi mozaikou a omítkou. U některých mozaikových segmentů došlo k popraskání glazury, při okraji několika segmentů je glazura odštípnutá. Retuš spár je mírně znečištěna okolním stavebním materiálem a v některých místech i výluhy z pojiva.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Náhrobek rodiny Součkovy a Svobodovy. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/1957
12/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
12/2019
12/2019
12/2019
12/2019
12/2019
12/2019
Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler 1873-1941. S láskou k umění a Bohu. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2013, s. 28.

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ml1skp/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická fakulta.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.