Sv. Florián

Detail záznamu
Číslo 196
Název Sv. Florián
Autor Josef Odráška
RealizaceJosef Odráška
Datace 2014
Adresa Hošťálkovy 67
GPS50,1124; 17,5965
Umístění umístěno v exteriéru. Drobná výklenková kaplička s mozaikou sv. Floriána je situována u silniční komunikace, naproti boční fasádě zámecké budovy č. p. 26. Průčelí je orientováno směrem k severovýchodu. Mozaika je instalována ve výklenku kapličky/božích muk. Před působením okolního prostředí je mozaika chráněna jednak zastřešením kaple a dále kovovou mříží. 
Rozměryvýška: 200 cm, šířka: 70 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 12 mm. Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2015)
PoškozeníObjekt kapličky/božích mu je v dobrém stavu, stejně jako mozaika. Pouze některé mozaikové kostky mají popraskaný povrch.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sv. Florián. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/196
6/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2015
6/2015
6/2015
Text hesla
Mozaika sv. Floriána doplnila roku 2014 renovovaná barokní výklenková boží muka u cesty v Hošťálkovech. V zamřížované nice se segmentovým záklenkem byla původně zasazena socha světce, ta byla ale v minulosti ukradena, takže niku nově doplnil panel s postavou vyvedenou ve skleněné mozaice. Sv. Florián je oděn jako římský voják s přilbicí na hlavě, v pravé ruce drží prapor a levou hasí vodou z nádoby oheň požáru, jehož plameny šlehají pod světcovýma nohama. Autor díla Josef Odráška má hned několik menších realizací v obdobném duchu. Jeho mozaiky s poprsími nebo polopostavami světců doplnily oválná pole obnovených božích muk v Úvalně, interiér drobné kaple v Budišovicích nebo drobnou architekturu nad pramenem Cyrilka v Čeladné.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/mskbr003.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.