Panna Marie ochránkyně Slezska

Detail záznamu
Číslo 198
Název Panna Marie ochránkyně Slezska
Autor Josef Odráška
RealizaceJosef Odráška
Datace 1991
Adresa Hrabyně, Hrabyně
GPS49,8819; 18,0545
Umístění umístěno v exteriéru. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je součástí zástavby v centru obce Hrabyně. Mozaika je instalována v exteriéru, v obdélném poli zdiva v závěru presbytáře. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 400 cm, šířka: 220 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je zakalené. Pojivo mezi kostkami je různobarevné – barva je přizpůsobena odstínu okolních skleněných kostek. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníBudova kostela se nachází v dobrém stavu, stejně tak i mozaika nevykazuje známky poškození.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Panna Marie ochránkyně Slezska. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/198
3/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
Text hesla
Mozaika je umístěná na vnější stěně závěru presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v obdélném segmentově završeném poli. Představuje polopostavu Panny Marie držící v náručí Ježíška. Scéna je zasazena na pozadí tvořené barevnými plochami symbolizujícími mapu Slezska a doplněná nápisem: OCHRÁNKYNĚ SLEZSKA. V levém dolním rohu je mozaika opatřena signaturou autora a datací: JO 1991.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/mskop002.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.