Výzdoba vily

Detail záznamu
Číslo 212
Název Výzdoba vily
Autor
Datace 19701989 (70. – 80. léta 20. století)
Adresa Chomutov, Přísečnická 4403
GPS50,4694; 13,4186
Umístění umístěno v exteriéru. Objekt rodinné vily je součástí městské zástavby a je situován ve vilové čtvrti nedaleko Kamencového jezera. Mozaiková výzdoba se uplatňuje  nejen na fasádě domu, ale též jako dekorace plotu. Zde jsou instalována čtvercová mozaiková pole (celkem 7 polí na severní straně, 2 pole na severovýchodní straně a 19 polí na východní straně). Na severním průčelí domu je umístěna mozaika s motivem Slunce, mozaika se zobrazením ženské sedící figury je osazena na protější jižní fasádě. V ploše kamenné římsy se dále nachází šest obdélných mozaikových polí, jižní fasáda je opatřena dvojicí mozaikových polí kolem venkovní lampy a vodovodního kohoutku (vše ze stejného materiálu).
Materiál kámen, sklo›ploché, sklo›prefabrikované›sintrované (Mozaiky na plotu a na jižní fasádě jsou sestaveny z prefabrikovaných skleněných kostek, sintrované mozaiky o velikosti 20 mm x 20 mm, (na jižní fasádě jsou tyto kostky děleny na menší díly). Na ozdobném čtverci na domě byly použity i kostky se zlacením. Mozaika představující slunce je kombinovaná, skládá se z kamenných kostek, zakaleného plochého skla a čirého skleněného hutního odpadu.  )
Stav poškozeno (2016)
PoškozeníObjekt rodinné vily se nachází v nepříliš dobrém stavu, konstrukce vykazují četné defekty v důsledku dlouhodobé nedostatečné údržby. Poškozeny jsou též mozaiky, zejména mozaika s motivem Slunce a dekorace plotu. Slunce: Komponenty ze sklářského odpadu mozaiky slunce jsou ve velké míře vypadané, paprsky jsou znečištěné prachovými depozity. Postava ženy: Mozaiku s ženskou postavou zakrývá ve spodní části břečťan, jinak je mozaika bez poškození. Plot: Výzdoba plotu je místy v havarijním stavu, stejně tak některá pole plotu. Kostkami procházejí praskliny, které často kopírují praskliny v podkladu. Místy jsou kostky rozbité či rozdrcené a štěpí se. Při okrajích některých kostek došlo ke korozi skla v důsledku působení alkálií z pojiva (změna barevnosti projevující se šednutím či slepnutím). Některé kostky jsou znečištěné výluhy z pojiva. Pozorován byl také výskyt lišejníku. Ozdobná pole na domě: Nevykazují známky poškození.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba vily. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/212
3/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, výzdoba plotu
3/2016, slunce
3/2016
3/2016, kostky se zlacením
3/2016
3/2016
3/2016
3/2016
3/2016
3/2016
Text hesla
Moderní dům stojící ve vilové čtvrti v Chomutově je v současnosti ve značně devastovaném stavu. Betonové ploty kolem pozemku a fasádu budovy zdobí soubor mozaik, které doplňují i mozaikové obklady oken a drobnější mozaikové plochy mezi kamenným obkladem. Na průčelí obráceném do zahrady je zasazena větší figurální kompozice nahé dívky s holubicí, na hlavním průčelí vystupuje z plochy tvrdé omítky slunce doplněné velkými kusy štípaného skla a také paprsky složenými z plochého řezaného skla.
Literatura

KARÁSEK, Petr a KOZIOL, Pavel. Střepy rozkvětu. Nástěnné umění ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji 50.– 80. léta 20. století. Chomutov, 2015. 

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.