Abstraktní motiv – Luna

Detail záznamu
Číslo 213
Název Abstraktní motiv – Luna
Autor Jaroslav Bejček
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
Datace 1971
Adresa Chomutov, Rooseveltova 4194
GPS50,4665; 13,4065
Umístění umístěno v exteriéru. Nákupní středisko Luna je součástí městské zástavby a nachází se v lokalitě chomutovského panelového sídliště. Mozaika je instalována na hlavním pohledovém průčelí nákupního střediska vlevo, na stěně zastřešení přístupové komunikace. V atriu restaurace nákupního střediska byla umístěna další mozaika (Žena-květ) od J. Bejčka, která byla po restaurování přemístěna do budovy Základní školy Na Příkopech v Chomutově, viz https://ceskemozaiky.upce.cz/node/215. V okolí objektu se nachází zeleň. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryprůměr: 180 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je převážně zakalené, na malé části mozaiky jsou použity kostky z čirého skla. Jsou zastoupeny kostky se zlacením. )
Stav poškozeno (2015)
PoškozeníObjekt nákupního střediska se nachází v relativně dobrém stavu. Mozaika je na několika místech znečištěna graffiti. Poškozeny jsou pouze segmenty se zlacením. Lokálně jsou zřejmé ztráty jednotlivých kostek (převážně po obvodu mozaiky). Jako rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit zkorodovaný kovový rám, ve kterém je mozaika zasazena.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Abstraktní motiv – Luna. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/213
2/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
2/2015
2/2015
2/2015
2/2015
2/2015
Text hesla
Mozaiku s abstrahovaným motivem navrhl Jaroslav Bejček. Tvoří výzdobu sídlištního nákupního střediska Luna, v jehož atriu se zachovala také starší mozaika téhož autora Žena – květ. Kompozice Luna je umístěna v kruhovém medailonu osazeném na fasádě. Celek uměleckého díla je dnes zachován jen jako fragment, protože schází další kovové prvky, které medailon doprovázely po stranách. Samotná mozaika představuje snový motiv kombinující modrou a černou barvu pozadí s hvězdami, kotoučem úplňku a profilem koňské hlavy v horní části a hlavy dívčí ve středu mozaikového pole.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1975. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1975, s. 69.

Jaroslav Bejček - Ki Soon Lee (katalog výstavy). Soul 1984, s. 193.

KARÁSEK, Petr a KOZIOL, Pavel. Střepy rozkvětu. Nástěnné umění ve veřejném prostoru v Ústeckém kraji 50.– 80. léta 20. století. Chomutov, 2015. 

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Projekt mozaiky [online]. Kuprospěchu z.s. [Cit. 10.11.2020]. Dostupné z:https://www.projektmozaiky.cz/mozaika-2-rooseveltova-chomutov/

Archivní fotodokumentace
Jaroslav Bejček - Ki Soon Lee (katalog výstavy). Soul 1984, s. 193.
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.