Abstraktní motiv

Detail záznamu
Číslo 231
Název Abstraktní motiv
Autor Zdeněk Máčel
Datace 1984
Adresa Krnov, Zámecké nám. 2068 / 4
GPS50,0897; 17,7016
Umístění umístěno v exteriéru. Budova obchodního domu PRIOR je součástí zástavby v centru města. Mozaika je instalována na jižním hlavním průčelí objektu, směrem do prostoru Zámeckého náměstí, na pravé straně od hlavního vstupu. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí chráněna visutou nástavbou druhého nadzemního podlaží, neseného masivními hranolovými pilíři.
Rozměryvýška: 290 cm, šířka: 620 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané›rotačně (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je zakalené i čiré. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníBudova obchodního domu je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných poruch. V dobrém stavu je i exteriérová mozaika. Zřejmé jsou ztráty materiálu a to jak jednotlivých kostek, tak ztráty plošné. Nelze vyloučit, že ztráta některých kostek je způsobena vandaly. Povrch mozaiky je znečištěn nálepkami a barvou. Ve spodních partiích mozaiky jsou dále viditelné prachové depozity.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Abstraktní motiv. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 19.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/231
6/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2014
6/2014
6/2014
6/2014
12/2013
12/2013
12/2013
6/2014
Text hesla
Mozaika dotváří parter budovy obchodního domu. Abstrahovaná kompozice se světlým namodralým pozadím má ve středu dekorativně zpracovaný zářící kotouč slunce (nebo střed květu) obklopený po stranách vlnícími se liniemi, které jej uzavírají. Autorem návrhu díla je malíř Zdeněk Máčel, který svůj profesionální život spojil s Krnovem a severní Moravou. Jeho monumentální realizace pro architekturu zahrnují návrhy pro sgrafita, dřevěné a mramorové intarzie, prostorové práce v kovu i skleněné mozaiky dotvářející především prostředí školních a předškolních zařízení.
Prameny

Muzeum umění Olomouc, fond: Dílo Olomouc

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/mskbr004.html

MALÁ, Alena (ed.). Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 VII, L–Mal. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2001, s. 247-248.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.