Mozaika na Obchodním domě

Detail záznamu
Číslo 2381
Název Mozaika na Obchodním domě
Autor Jan Václavík
InvestorJednota Opava
Datace 1973
Adresa Kravaře, Opavská 954 / 61
GPS49,9331; 18,0136
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika se nachází na fasádě obchodního domu Tempo.
Rozměryvýška: 900 cm
Materiál kámen
Stav dobrý (2019)
PoškozeníMozaika je v dobrém stavu, povrch je zaprášený a kámen je mírně zašedlý. Spodní část mozaiky je nevhodně zakryta stánkem.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaika na Obchodním domě. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 19.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2381
12/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
12/2019
12/2019
12/2019
12/2019
12/2019
12/2019
Mozaika za stánkem, 12/2019
Mozaika za stánkem, 12/2019
12/2019
12/2019
12/2019
12/2019
12/2019
Prameny

ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace výtvarných děl členů ČFVU, střediska v Ostravě, realizovaných v r. 1973.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1973. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1973, s. 102.

Archivní fotodokumentace
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace.
ZAO, fond: ČFVU – Dílo, Ostrava, Fotodokumentace.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.