Informační panely

Detail záznamu
Číslo 244
Název Informační panely
Autor Zdeněk Rossman
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
Datace 1966
Adresa Libice nad Cidlinou, Ke Hradišti
GPS50,127; 15,1748
Umístění umístěno v exteriéru. Areál Slavníkovského hradiště je situován při západním okraji obce Libice nad Cidlinou. Mozaiky jsou instalovány ve volně stojících kovových rámech u vstupu do areálu. Mozaiky jsou v celé ploše vystaneny vlivům okolí.
Rozměryvýška: 240 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 25 mm x 15 mm. Použité sklo je zakalené. Místy se vyskytují bubliny. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníKonstrukce rámů s mozaikami vykazuje mírné korozní poškození. Na mozaikách je zřetelné biologické napadení (mechy, lišejníky) a znečištění prachovými depozity a exhaláty. Některé kostky jsou popraskané a místy vyštípané. Zjištěny byly lokální ztráty materiálu (v řádu jednotek).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Informační panely. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/244
1/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
Text hesla
Památník Slavníkovského hradiště v Libici nad Cidlinou projektoval Zdeněk Rossman. V roce 1966 jej realizovala mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel. Konstrukci památníku tvoří deset panelů, které kombinují kovové rámce na kovových nožkách s plochami pojednanými skleněnou mozaikou. Jednotlivá pole nesou nápisy informující o významu archeologického naleziště v češtině, němčině, angličtině, francouzštině a ruštině. Jsou doplněny i třemi panely s abstraktní výzdobou a dvěma s vyobrazením archeologických nálezů – půdorysu paláce a kostela a keramických nádob či kovových ostruh. Mozaikou jsou opatřeny i tři menší tabulky na kovových nožkách, které krátkými popisy upozorňují na důležitá místa archeologické lokality.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/stcnb001.html

VICHERKOVÁ, Veronika. Novodobá česká mozaika jako specifický druh umění v architektuře druhé poloviny 20. století. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta, s. 14.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.