Mozaika na fontáně

Detail záznamu
Číslo 254
Název Mozaika na fontáně
Autor Lubomír Fárka
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
InvestorTechnické služby Litvínov
Datace 19881989
Adresa Litvínov, nám. Míru
GPS50,5992; 13,6127
Umístění umístěno v exteriéru. Fontána s mozaikou je situována v centru města Litvínov a tvoří součást veřejného prostoru na hlavním Náměstí Míru. Mozaika je instalována na jihozápadní stěně fontány. V bezprostřední blízkosti díla se nachází zeleň. Mozaika je v celém svém rozsahu vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 280 cm, šířka: 1200 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných a kamenných kostek. Použité sklo je zakalené. )
Stav havarijní (2014)
Poškození2014: Fontána s mozaikou se nacházejí ve špatném, místy havarijním stavu. Stěny fontány jsou poškozeny vertikálními i horizontálními prasklinami, kolem kterých dochází k ztrátě kostek a degradaci pojiva. Mozaika je dále na povrchu kostek znečištěna výluhy z pojiva, vodním kamenem a exhalacemi. V roce 2010 proběhla oprava fontány i mozaiky; část ztracených mozaikových kostek byla nahrazena plastickým domodelováním omítky, která byla retušována.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaika na fontáně. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/254
3/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
Text hesla
Fontána byla realizována podle návrhu Lubomíra Fárky v letech 1988–1989. Obdélná betonová stěna je obložena kombinovanou mozaikou s motivem vodního ptactva a rostlin. Kostky světlého štípaného kamene jsou doplněny skleněným materiálem, především v odstínech modré barvy. Dílo je signované L. Fárka, datované rokem 1988 a zkratkou UŘ je označena i prováděcí mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/ulkmo001.html

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1989, Praha 1989, s. 37.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.