Kříž na náhrobku Augustina Malého

Detail záznamu
Číslo 2677
Název Kříž na náhrobku Augustina Malého
Autor Antonín Klouda
RealizaceAntonín Klouda
Adresa České Budějovice, Pražská třída
GPS48,9994; 14,4863
Umístění umístěno v exteriéru. Hřbitov sv. Otýlie je součástí zástavby při okraji městské části České Budějovice 3. Mozaika ve tvaru latinského kříže je instalována na kamenném žulovém náhrobku, respektive spolutvoří jeho vrcholovou část (mozaika v kovovém rámu je adjustována na čelní stranu kamenného vrcholového kříže). Mozaika je v celém svém rozsahu vystavena působení okolního prostředí.
Rozměryvýška: 90 cm, šířka: 80 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kostky se zlacením a kamenné kostky. )
Stav dobrý (2017)
PoškozeníHrobové místo se nachází v dobrém stavu. Spodní partie náhrobku jsou na povrchu znečištěny biologickým napadením (řasy, mechy, lišejníky). Povrch kostek mozaiky je znečištěn prachovými depozity a atmosférickými nečistotami. Zaznamenáno bylo též lokální biologické napadení.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Kříž na náhrobku Augustina Malého. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2677
8/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
Text hesla
Starší žulový náhrobek byl v polovině 80. let 20. století doplněn mozaikovou kompozicí Ukřižovaného, která je zasazena v samostatném kovovém rámu na vrcholovém kříži. Kombinovanou mozaiku tvoří lem jedné řady z větších kamenných kostek, který ohraničuje světle modré pozadí s křížem protkaným červenými (krvavými) liniemi a opatřeným postavou Ukřižovaného. Nad vrcholem kříže se vznáší holubice Ducha Svatého. Mozaika je nejspíše dílem Antonína Kloudy, který pro českobudějovický hřbitov a tamní kapli sv. Otýlie navrhl také mozaikové okenní vitráže.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.