Mozaiky s motivy sportovců

Detail záznamu
Číslo 2730
Název Mozaiky s motivy sportovců
Autor Jan Grimm
RealizaceFrantišek Tesař; Ústředí uměleckých řemesel
Datace 1983
Adresa Praha, Nad Rybníky
GPS50,0368; 14,4486
Umístění umístěno v exteriéru. Dvě mozaiky jsou umístěny na konstrukci Jižní spojky, po obou stranách průjezdu pod touto komunikací směrem od Kunratického potoka. Jsou umístěny na samostatně stojících panelech, které jsou pomocí kovové konstrukce zakotveny na zeď mostní konstrukce. Nedaleko od nich na druhé straně podchodu je další kamenná mozaika s motivy sportovců, která je součástí ohradní zdi místní sokolovny (ulice Za obecním úřadem).
Rozměryvýška: 240 cm, šířka: 170 cm
Materiál kámen
Stav havarijní (2017)
PoškozeníMozaiky jsou špatně čitelné, z důvodu velkého znečištění prachem i zešednutí kamene. Na obou panelech došlo ke ztrátě adheze pojiva mozaiky k podkladové betonové desce – odfouknutí mozaiky od podkladu. Mozaiky byly znečištěny graffiti, které bylo odstraněno. Došlo ke ztrátě několika kamenů. Kovové konstrukce jsou především ve spodní partii silně zkorodovány. V budoucnu mohou ohrožovat stabilitu mozaik.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaiky s motivy sportovců. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2730
3/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
Levá mozaika, 3/2019
3/2019
Pravá mozaika, 3/2019
Levá mozaika, 3/2019
Pravá mozaika, 3/2019
Detail pravé mozaiky, 3/2019
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.