Ptačí rodina

Detail záznamu
Číslo 2764
Název Ptačí rodina
Autor Ludmila Jandová
RealizaceLudmila Jandová
Datace 1966
Adresa Litomyšl, Lidická 913
GPS49,8699; 16,3184
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umístěna v průčelí rodinného domu.
Rozměryvýška: 210 cm, šířka: 100 cm
Materiál keramika›neglazovaná, kámen, omítka (Výjev je vyskládán z kostek nepravidelných tvarů a z různých materiálů (opuka, černé korálky, cihla, úlomky omítek s povrchovou úpravou, mramor ad.). Z kamenů jsou zastoupeny: opuka, různé druhy žuly, mramor a břidlice. )
Stav dobrý (2019)
PoškozeníDílo bylo zrestaurováno v r. 2018.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Ptačí rodina. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2764
3/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2019
3/2019
3/2019
3/2019
Prameny
 

Literatura

ŠUBRTOVÁ, Anna. Činžovní dům s mozaikou Ptačí rodina. Litomyšlský architektonický manuál [online]. © Dům umění města Brna, Via Aurea s.r.o., Městská galerie Litomyšl [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: https://lam.litomysl.cz/objekt/03-913-cinzovni-dum-s-mozaikou-ptaci-rodina>

Vařejková, Barbora, VOJTĚCHOVSKÝ Jan, SVOBODA, David, ŠKRABALOVÁ, Adéla, ŘÍHOVÁ, Vladislava. Mezioborový průzkum kombinované mozaiky Ptačí rodina od Ludmily Jandové. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 328–332.

Archivní fotodokumentace
ŠUBRTOVÁ, Anna. Činžovní dům s mozaikou Ptačí rodina. Litomyšlský architektonický manuál [online]. © Dům umění města Brna, Via Aurea s.r.o., Městská galerie Litomyšl [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: https://lam.litomysl.cz/objekt/03-913-cinzovni-dum-s-mozaikou-ptaci-rodina>
ŠUBRTOVÁ, Anna. Činžovní dům s mozaikou Ptačí rodina. Litomyšlský architektonický manuál [online]. © Dům umění města Brna, Via Aurea s.r.o., Městská galerie Litomyšl [cit. 17. 10. 2019]. Dostupné z: https://lam.litomysl.cz/objekt/03-913-cinzovni-dum-s-mozaikou-ptaci-rodina>
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.