Domovní znamení Hvězda

Detail záznamu
Číslo 2949
Název Domovní znamení Hvězda
Autor
Datace 1955 (kolem 1955)
Adresa Dubňany, náměstí 15. dubna 1086
GPS48,9169; 17,0951
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika tvoří pozadí reliéfu v polokruhovém nástavci nad vstupem do domu.
Materiál keramika›glazovaná
Stav poškozeno (2018)
PoškozeníVe spodní části mozaikového pozadí jsou proraženy díry pro elektroinstalaci a je zde osazeno světlo a krabice elektroinstalace. Na několika místech je patrný výskyt lišejníků.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Domovní znamení Hvězda. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 19.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2949
05/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
05/2018
05/2018
05/2018
05/2018
05/2018
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.