Mozaika Nová epocha na fasádě školy

Detail záznamu
Číslo 2997
Název Mozaika Nová epocha na fasádě školy
Autor Miroslav Šimorda
RealizaceJiří Kemr
InvestorGenerální invest. kompl. byt. výst. Brno
Datace 1960
Adresa Brno, Bakalovo nábřeží 8 / 8
GPS49,1847; 16,599
Umístění umístěno v exteriéru
Materiál keramika
Stav zaniklé / zakryté (?) (2019)
PoškozeníDílo zaniklo ještě před nebo při rekonstrukci fasády školy. V současné době fasádu školy zdobí keramické mozaiky Libora Havlíčka.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaika Nová epocha na fasádě školy. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/2997
Prameny

MZA Brno, Fond: G606 - ČFVU Brno, Zápisy KUK ze dne 8. 1., 10. 4., 21. 5. 1962. 

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.