Motýl

Detail záznamu
Číslo 3097
Název Motýl
Autor Miroslav Houra
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
InvestorInženýrská organizace Teplice
Datace 19801981
Adresa Košťany, Sídliště 216
GPS50,6698; 13,7469
Umístění umístěno v exteriéru. 20:20: Areál mateřské školy v Košťanech je součástí zástavby a je situován v lokalitě panelového sídliště v místní části Střelná. Mozaika je instalována na volně stojícím železobetonovém panelu v před mateřskou školou. z Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí. 2015: Panel s mozaikou byl původně umístěn na zatravněném prostranství v areálu bývalé mateřské školy v ul. Maršovská v Teplicích-Trnovanech. Do tamního souboru mozaik dále náleží panely s motivem brouka (viz heslo č. 683), námořníka (viz heslo č. 685) a výpravčího (viz heslo č. 684). V roce 2016 byl předmětný panel s mozaikou ze svého původního umístění odstraněn a později přemístěn před budovu mateřské školy v Košťanech.
Rozměryprůměr: 90 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze skleněných štípaných a kamenných kostek. Použité sklo je zakalené. )
Stav dobrý (2020)
PoškozeníKonstrukce panelu je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Lokálně došlo ke ztrátě několika mozaikových kostek. Dílo bylo v nedávné době obnoveno. Místa s plošnými ztrátami materiálu byla zatmelena a doplněna plochým sklem. Kovový rám a betonový panel byly natřeny šedozelenou barvou.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Motýl. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3097
10/2020
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
10/2020
Text hesla
Na samostatně stojících betonových panelech před vstupy do budov bývalé mateřské školy v Trnovanech byly osazeny kruhové kompozice z kombinované mozaiky. Autor návrhu Miroslav Houra na nich vyobrazil Symboly dětského světa – výpravčího, námořníka a brouka. Jako u jiných Hourových realizací jsou figury vyplněny obsahem, který dává kompozicím smysl. Figura výpravčího, provedená v převažující modré barvě kontrastující s šedým kamenným pozadím kompozice, má v ploše trupu vyskládanou lokomotivu. Tělo námořníka, provedeného z kamenných kostek na modrém, ze skla vyskládaném pozadí, vyplňuje loď na vodní hladině. Brouk z kamenných kostek na červenooranžovém pozadí nese drobnější brouky na svých krovkách. K hlavním námětům odkazují i symboly v polích pod kompozicemi – nádražní značky, kotva a květ. Součástí souboru bylo i čtvrté pole, které bylo osazeno mozaikou s motýlem s roztaženými křídly dekorovanými menšími motýlky. Toto dílo bylo přemístěno před mateřskou školu v Košťanech.
Prameny

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond: DÍLO, podnik ČFVU, oblastní středisko Ústí nad Labem, 1962–1994, karton 19.

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1980. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1980, s. 73.

ŘÍHOVÁ, Vladislava a KŘENKOVÁ, Zuzana. Zápisy komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem a další prameny pro výzkum mozaik ve veřejném prostoru socialistického Československa. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 303–313.

ŘÍHOVÁ, Vladislava a KŘENKOVÁ, Zuzana. Mozaikářská dílna ústředí uměleckých řemesel a její předchůdci. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 113–132.

Projekt mozaiky [online]. Kuprospěchu z.s. [Cit. 10.11.2020]. Dostupné z:https://www.projektmozaiky.cz/mozaika-kostany/

Archivní fotodokumentace
Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond: DÍLO, podnik ČFVU, oblastní středisko Ústí nad Labem, 1962–1994, karton 19.
Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond: DÍLO, podnik ČFVU, oblastní středisko Ústí nad Labem, 1962–1994, karton 19.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.