Žehnající Kristus

Detail záznamu
Číslo 3108
Název Žehnající Kristus
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 19061911
Adresa Kyjov, tř. Komenského 549 / 23
GPS49,0114; 17,1259
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je umsítěna v tympanonu nad vstupem do gymnaziální kaple (kaple sv. Josefa Kalasánského v areálu bývalého piaristického kláštera). 
Materiál keramika›glazovaná
Stav poškozeno (2018)
PoškozeníMozaika je silně znečištěna prachem, dále byla pozorována drobná mechanická poškození na hranách některých keramických segmentů.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Žehnající Kristus. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3108
6/2018
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2018
6/2018
6/2018
6/2018
6/2018
Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler 1873-1941. S láskou k umění a Bohu. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2013, s. 58.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.