Mozaiky pro bývalou prodejnu n.p. Moravia

Detail záznamu
Číslo 3112
Název Mozaiky pro bývalou prodejnu n.p. Moravia
Autor Oldřich Vašica, Karla Vašicová
RealizaceKarla Vašicová; Oldřich Vašica
InvestorMoravia n.p. Mariánské Údolí
Datace 19731976
Adresa Brno, Dominikánské náměstí 186 / 4
GPS49,1941; 16,6072
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaiky jsou umístěny nad vstupem do prodejny. 
Materiál kámen
Stav dobrý (2017)
PoškozeníDílo patřilo do většího souboru mozaik určených pro interiér a exteriér prodejny. Z tohoto souboru se zachovala pouze mozaika nad vstupem do budovy.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaiky pro bývalou prodejnu n.p. Moravia. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3112
8/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
8/2017
Text hesla
Podle informací v soupisu realizací ČFVU Dílo je mozaika spojena se jménem Oldřicha Vašici a datována rokem 1976. Ze záznamů soukromého archivu manželů Vašicových ale vyplývá, že dílo navrhla jeho žena Karla a Oldřich se mohl podílet jen na jeho realizaci, také datace je zde odlišná - rok 1973.
Prameny

Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml., fotografie kresebného návrhu a snímky hotové realizace. 

Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektempřehled prací za rok 1976.  Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1976, s. 116.

Archivní fotodokumentace
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml.
Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.