Mozaika se dvěma datly

Detail záznamu
Číslo 3113
Název Mozaika se dvěma datly
Autor Oldřich Vašica, Karla Vašicová
RealizaceOldřich Vašica; Karla Vašicová
InvestorBrnoinvesta, Brno, Brandlova 1
Datace 19721973
Adresa Brno, Nad Pisárkami 276 / 1
GPS49,1886; 16,5536
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je osazena u bočního vstupu do budovy, na severní fasádě hotelu Myslivna.
Rozměryvýška: 150 cm, šířka: 110 cm, hloubka: 3 cm
Materiál kámen
Stav dobrý (2019)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mozaika se dvěma datly. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3113
11/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
11/2019
Prameny

Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml., fotografie návrhu a snímky hotové realizace. 

Archivní fotodokumentace
Snímky hotové realizace. Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml.
Návrh. Soukromý archiv Oldřicha Vašici ml.
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.