Výzdoba fasády domu stavitele Feye

Detail záznamu
Číslo 3146
Název Výzdoba fasády domu stavitele Feye
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
InvestorDominik Fey
Datace 19051906
Adresa Uherské Hradiště, Smetanovy sady 179
GPS49,0673; 17,4679
Umístění umístěno v exteriéru. Kompozice byly původně umístěny na vlastním domě architekta Dominika Feye. Ten byl demolován a mozaiky se dostaly do sbírek Slováckého muzea a v roce 1984 byly osazeny na jižním průčelí muzejní budovy. O jejich novém umístění svědčí nápisová deska, dle níž měl začlenění kompozic na starosti Antonín Nový. 
Materiál keramika›glazovaná
Stav poškozeno (2019)
PoškozeníPoškození díla vzniklo především jeho přemístěním a ztrátou původního kontextu osazení na historické budově domu D. Feye. Samotný materiál vykazuje především degradaci glazur a praskliny jednotlivých keramických segmentů.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba fasády domu stavitele Feye . České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3146
10/2019
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/201910/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
10/2019
Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler 1873-1941. S láskou k umění a Bohu. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2013, s. 58.
Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1984, s. 119.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.