Ukřižování - XI. zastavení křížové cesty

Detail záznamu
Číslo 3173
Název Ukřižování - XI. zastavení křížové cesty
Autor Jano Köhler
RealizaceRAKO
Datace 1912 (2. originál (replika) byl osazen v roce 2017.)
Adresa Chvalčov, Svatý Hostýn
GPS49,3794; 17,7026
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je situována v kamenné architektuře kaple XI. zastavení křížové cesty.
Materiál keramika›glazovaná
Stav poškozeno (2017)
PoškozeníOriginální mozaika byla vážně poškozena, proto proběhl podobný restaurátorský zásah jako v případě I. zastavení. Mozaika byla zakonzervována a překryta tzv. 2. originálem - replikou, vytvořenou stejnou technikou. U originálu bylo patrné popraskání segmentů a vážné poškození glazury, která byla popraskaná, odlupovala se a ve velkých plochách došlo k její ztrátě. Dílo bylo také znečištěno výluhy z pojiva. Fotografie zachycují stav před restaurováním.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Ukřižování - XI. zastavení křížové cesty. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/3173
Před restaurováním, 5/2017
Fotodokumentace aktuálního stavu
Před restaurováním, 5/2017
Před restaurováním, 5/2017
Před restaurováním, 5/2017
Text hesla
Mozaiky podle návrhu Jano Köhlera zdobí I. až XII. zastavení křížové cesty na Svatém Hostýně. Realizovány byly na objednávku Matice svatohostýnské od roku 1912 do roku 1933 firmou Rako. XIII. zastavení bylo vytvořeno ze skla již v roce 1905 (autor návrhu byl Joža Uprka, provedla firma B. Škarda z Brna). Mozaiky jsou zasazeny vždy ve třech nikách kamenné stěny zastavení, krytého dřevěnou architekturou pavilonu projektovaného Dušanem Jurkovičem.
Prameny

MZA Brno, fond: Jezuité Hostýn, kt. 6, návrhy zastavení křížové cesty, korespondence. 

Literatura

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler 1873-1941. S láskou k umění a Bohu. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2013, s. 12, 61.

KAVIČKA, Karel, MALÍKOVÁ,Silvie, PAŘÍK, Vojtěch a PARIK, Passionaria. Passionaria. Jano Köhler. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2018.

PAŘÍK, Vojtěch a PAŘÍKOVÁ, Anežka. Keramická řezaná mozaika RAKO – znovuobjevení zaniklé technologie. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 244–253.

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler a jeho sakrální práce v Jihomoravském kraji [online]. Olomouc, 2008 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/mmk0b8/. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta.

MALÍKOVÁ, Silvie. Monumentální dílo a osobnost Jano Köhlera [1873-1941] [online]. Olomouc, 2011 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://theses.cz/id/ml1skp/. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filosofická Fakulta.

VACKOVÁ, Veronika. Rako, Jano Koehler, Křížová cesta na Svatém Hostýně [online]. Praha, 2019 [cit. 2019-11-14]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/198816/. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin umění.

Restaurování keramické mozaiky prvního zastavení Jurkovičovy–Koehlerovy křížové cesty na Sv. Hostýně. Národní památkový ústav [online]. [cit. 11. 12. 2019]. Dostupné z: https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/inspirujte-se/11926-restaurovan...

HANZLÍČEK, Jaroslav. Příspěvek k dějinám „RAKO“ závodů v Rakovníku. Rakovník, 2003.

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.