Kytice na uvítanou

Detail záznamu
Číslo 360
Název Kytice na uvítanou
Autor Karel Říhovský
RealizaceVlastimil Bártek; Jiří Holík; Josef Odráška
InvestorSeveromoravské celulozky, Paskov
Datace 1984
Adresa Paskov, Místecká 762
GPS49,7177; 18,295
Umístění umístěno v exteriéru. Tovární areál paskovské celulózky je součástí zástavby a nachází se při jižním okraji města. Velkoformátová mozaika je instalována na jihovýchodním bočním průčelí administrativní budovy, která je situována u vstupu do areálu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 400 cm, šířka: 1600 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je zakalené. mozaika je osazena do maltového lože. )
Stav poškozeno (2014)
PoškozeníAdministrativní budova je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Mozaika je dílčím způsobem poškozena. V ploše mozaiky, zejména pak v pravém horním rohu, jsou zřetelné vertikální i horizontální praskliny. V dráze prasklin dochází ke ztrátě materiálu. Povrch kostek je mírně znečištěn prachovými depozity. Biologické napadení nebylo zaznamenáno.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Kytice na uvítanou. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/360
6/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2014
6/2014
6/2014
6/2014
6/2014
6/2014
6/2014
6/2014
Text hesla
Kompozice Kytice na uvítanou je osazena na vnější stěně administrativní budovy celulózky v Paskově. Je obrácena k hlavní bráně vstupu do průmyslového areálu. Kompozice na světle modrém pozadí je rozvinuta do šířky a ve středu přerušena otvorem francouzského okna. Po jeho stranách jsou umístěny kytice různorodých květů doplněné motivy ptáků a hmyzu – v levé části stojí volavka, vpravo je zakomponován bažant. V pravém dolním rohu je mozaika signovaná a datovaná K. ŘÍHOVSKÝ 84 B H O. Zkratka jména upozorňuje na autora návrhu Karla Říhovského, který pracoval jako podnikový a propagační výtvarník v podnicích na severní Moravě a posléze se zabýval i volnou tvorbou. Z jeho realizací pro architekturu můžeme zmínit nástěnné malby pro obřadní síň v Příboře, jesle v Havířově, JZD v Bolaticích a mateřskou školu v Orlové, keramické reliéfy pro školu v Kunčicích pod Ondřejníkem a mozaiky pro základní školu v Hrabové či pro Vysokou školu báňskou v Ostravě. Písmena B H O na konci signatury označují nejspíše prováděcí tým mozaikářů, kterými pravděpodobně byli Vlastimil Bártek, Jiří Holík a Josef Odráška. Stejní autoři ve spolupráci s Říhovským realizovali i mozaiku Děti a příroda pro interiér základní školy v Bělském lese (1985–1988).
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/mskfm003.html

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1984, Praha 1984, s. 69.

Archivní fotodokumentace
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.