Panely s květinovým dekorem

Detail záznamu
Číslo 376
Název Panely s květinovým dekorem
Autor Anna Suchardová Boudová
RealizaceA. Neuhauser, Innsbruck
Datace 18941896
Adresa Praha, Na Příkopě 858 / 20
GPS50,0861; 14,4268
Umístění umístěno v exteriéru. Budova bývalé Zemské banky je součástí zástavby městského obvodu Praha 1 a je situována v centru města v místní části Staré Město, v ul. Na Příkopě. Mozaikové obrazy jsou instalovány na hlavním pohledovém severozápadním průčelí v atice nad korunní římsou. Mozaiky jsou před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněny zahloubením do hmoty atiky a též okolními prvky architektonického členění.
Rozměryvýška: 170 cm, šířka: 60 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené. Místy jsou na povrchu skla bubliny. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníBudova bývalé Zemské banky (dnes UniCredit Bank) je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Prvky bohatého dekorativního architektonického členění fasád jsou na povrchu znečištěny prachovými depozity a exhalacemi.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Panely s květinovým dekorem. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/376
4/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014, během restaurování
4/2014, během restaurování
4/2014, během restaurování
Text hesla
Budova Zemské banky Království českého v Praze byla vystavěna v neorenesančním duchu, mezi lety 1894–1896, podle plánů Osvalda Polívky. Kromě mozaikové dekorace lunet navržené Mikolášem Alšem nese ještě další muzívní výzdobu v podobě panelů s květinovým dekorem zasazených na atice. Kompozice stojatě obdélného tvaru doplnily prostor mezi okny. Byly vytvořeny podle jednotného rozvrhu, kdy tmavě modré pozadí ohraničuje černý rámeček s bílou vnitřní linkou a hlavní motiv tvoří různé druhy květin a plodů. Najdeme zde růže, lilie, kosatce, hrozny vína nebo cínie. Mozaiky byly vysázeny podle návrhů Anny Suchardové Boudové. Výtvarnice ze slavné novopacké umělecké rodiny se při studiu specializovala na malbu květin, což využila v širokém spektru zakázek od návrhů keramiky po monumentální tvorbu.
Prameny

Soukromý archiv firmy Tiroler Glasmalerei, Innsbruck, Katalog für die Mosaik-Mappen, Mappe XIII, č. 17

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/pha01017.html

KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě. Theatrum historiae. 2017, č. 20, s. 193–222.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

MÁDL, Karel Boromejský. Mosaika. Národní listy. 5. 2. 1905, roč. 45, č. 36, s. 13.

POŠVA, Rudolf. Plastika a mozaika v průčelích Osvalda Polívky. Praha, 1985. Disertační práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury.

POŠVA, Rudolf. Plastika a mozaika v průčelí Osvalda Polívky. Umění. 1987, roč. 25, č. 5, s. 449–459.

PRAHL, Roman a ŠÁMAL, Petr. Umění jako dekorace a symbol. Výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny. Praha: Gallery, 2012, s. 140–141.

TOMAN, Prokop. Nový slovník československých výtvarných umělců, díl L–Ž. Praha: Tvar, 1950, s. 503.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.