Lunety s alegoriemi

Detail záznamu
Číslo 378
Název Lunety s alegoriemi
Autor Mikoláš Aleš
RealizaceA. Neuhauser, Innsbruck
Datace 18941896
Adresa Praha, Na Příkopě 858 / 20
GPS50,0861; 14,4269
Umístění umístěno v exteriéru. Budova bývalé Zemské banky je součástí zástavby městského obvodu Praha 1 a je situována v centru města v místní části Staré Město, v ul. Na Příkopě. Mozaikové obrazy jsou instalovány na hlavním pohledovém severozápadním průčelí a dále na bočním jihovýchodním průčelí do ul. Nekázanka, vždy pod korunní římsou s lunetami. Mozaiky jsou před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněny lunetami.
Materiál sklo›štípané (Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené. Místy jsou na povrchu skla bubliny. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2012)
PoškozeníBudova bývalé Zemské banky (dnes UniCredit Bank) je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Prvky bohatého dekorativního architektonického členění fasád jsou na povrchu znečištěny prachovými depozity a exhalacemi. Na povrchu skla nebyly zaznamenány známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Biologické napadení nebylo zaznamenáno.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Lunety s alegoriemi. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/378
8/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
4/2014
Text hesla
Polokruhové kompozice zhotovené podle návrhů Mikoláše Alše jsou zasazeny v lunetové římse budovy bývalé Zemské banky Království českého v Praze, která byla postavena v letech 1894–1896 v neorenesančním duchu dle plánů Osvalda Polívky. Kartony k lunetám provedli Vojtěch Bartoněk a Bohumír Roubalík, do mozaiky je převedla firma A. Neuhauser z Innsbrucku. Její hlavní mozaikář Luigi Solerti přijel dokonce do Prahy, aby s autorem shlédl zkoušku šesti navržených kompozic přímo na fasádě – údajně se „velmi dobře vyjímaly.“ Kompozice bývají označovány jako témata z české mytologie a pohádek, podle popisu nové budovy publikovaného v roce 1900 se ale jedná o alegorie související s významem a funkcemi bankovního domu. Ty jsou často vyjádřeny mytologickými nebo pohádkovými výjevy. Čtrnáct scén na hlavním průčelí představuje Prahu a Vltavu, Polní hospodářství, Mincovnictví, Zlato, Stříbro, Dolování a drahé kovy, Polní hospodářství (na Slovensku), Korunovační klenoty, Lásku k vlasti. Do Nekázanky jsou obráceny další lunety, které jsou spojeny s tématem hospodářských zdrojů např. Zemědělství, Lesnictví, Drobný průmysl. Celý cyklus končí lunetou Umění. Ve starším soupisu studií a náčrtů Mikoláše Alše jsou uhlem a tuší provedené návrhy na jednotlivá díla z roku 1895 označena dokonce ještě lapidárněji: Hojnost a Včelařství. Scény jsou pojaty jednotně – mají červený rám se zlatým dekorem a zlaté pozadí, na kterém vystupují sošné figury ohraničené tmavou linkou.
Prameny

Soukromý archiv firmy Tiroler Glasmalerei, Innsbruck, Katalog für die Mosaik-Mappen, Mappe XIII, č. 17

Literatura

Faktografický sborník vývoje Ústředí uměleckých řemesel v letech 1952–1972. Praha, 1974, s. 72.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/pha01018.html

KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě. Theatrum historiae. 2017, č. 20, s. 193–222.

MÍČKO, Miroslav, SVOBODA, Emanuel. Mikoláš Aleš. Nástěnné malby. Praha: SNKLHU, 1955, s. 102-106, 177-178.

POŠVA, Rudolf. Plastika a mozaika v průčelích Osvalda Polívky. Praha, 1985. Disertační práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury.

POŠVA, Rudolf. Plastika a mozaika v průčelí Osvalda Polívky. Umění. 1987, roč. 25, č. 5, s. 449–459.

PRAHL, Roman a ŠÁMAL, Petr. Umění jako dekorace a symbol. Výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny. Praha: Gallery, 2012, s. 140-141.

Soupis maleb, kreseb, studií a náčrtů Mikoláše Alše ze sbírek Muzea Aloise Jiráska a Mikoláše Alše v Praze. Praha: Muzeum A. Jiráska a M. Alše, 1989, s. 25.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.