Výzdoba fasády obchodního domu u Nováků

Detail záznamu
Číslo 398
Název Výzdoba fasády obchodního domu u Nováků
Autor Jan Preisler
RealizaceA. Neuhauser, Innsbruck
Datace 19031904
Adresa Praha, Vodičkova 699 / 30
GPS50,0806; 14,4254
Umístění umístěno v exteriéru. Obchodní dům U Nováků  je součástí zástavby městského obvodu Praha 1 a je situována v centru města v místní části Nové Město, v ul. Vodičkova. Mozaika je instalována na pohledovém severozápadním průčelí. Mozaika je v celé ploše vystanena vlivům okolí.
Rozměryvýška: 700 cm, šířka: 1400 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené. Místy se vyskytují bubliny. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2012)
PoškozeníBudova obchodního domu je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poškození. Lokálně jsou zřejmé praskliny a ztráta svrchní omítky s fasádním nátěrem (bez negativního vlivu na mozaiku). Ztráta materiálu je minimální.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba fasády obchodního domu u Nováků. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/398
8/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
Text hesla
Obchodní dům U Nováků byl postaven v letech 1901–1904 podle plánů Osvalda Polívky. Na dekorování průčelí architekt spolupracoval s malířem Janem Preislerem, který navrhl rozsáhlé skleněné mozaiky zasazené do horizontálního a vertikálního pásu mezi okny. Zakázku na dekoraci dostal už v roce 1901, kdy byl pověřen vytvořením kartonu, soustředěně se tímto tématem zabýval až v následujícím roce. Mozaika je komponována jako jednotný celek přelévající se v ploše mezi okny druhého až čtvrtého patra budovy. Její téma má představovat Obchod a Průmysl. V ploše je zachyceno hned několik alegorických scén. Ve středu je pod korunami stromů zasazena figura bohyně mládí a krásy Flóry rozsévající květy a oděné pouze do dlouhých rusých vlasů a vzduté fialové drapérie. Provází ji páv a pod jejíma nohama je zakomponován průvod tančících dívek a mladíků. Na okrajích v pásu mezi okny jsou k centrální kompozici přiřazeny alegorie textilního průmyslu – scéna prodeje textilních výrobků situovaná vlevo a vedle ní přadlena s kolovrátkem oděná do národního kroje. Vpravo jsou pandánem těchto výjevů dva chlapci a dva muži u tkalcovského stavu. Tyto figurální skupiny mají představovat domácí a tovární textilní průmysl a obchod a zřejmě upozorňují na hlavní artikl, který se v obchodním domě U Nováků prodával. Jan Preisler vytvořil pro tuto zakázku velkou akvarelovou skicu, rozpracoval figurální studie, dále zhotovil barevný návrh v olejomalbě a posléze nakreslil karton, který byl zaslán do mozaikářského ateliéru firmy Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt. Měl posloužit jako bezprostřední předloha pro zhotovení mozaiky. Jeho převedení do finálního materiálu se ale podle názorů současníků příliš nepovedlo. Obrysy měly být přeneseny z kartonu mechanicky a vystoupily tak ostře z mozaiky provedené ve zhrublém, křiklavě pestrém koloritu. Pro znalce Preislerova díla byla mozaika velkým zklamáním, ale samotná mozaikářská firma se k ní v katalogu svých realizací staví zcela jinak – dílo prezentuje jako výzvu, zakázku s novou barevností, kterou se podařilo splnit na výbornou, zcela ke spokojenosti architekta Osvalda Polívky i majitele obchodního domu.
Prameny

Soukromý archiv firmy Tiroler Glasmalerei, Innsbruck, Kniha objednávek 1900–1904, s. 24–26 (1904).

Katalog für die Mosaik-Mappen, Mappe XVI, č. 124.

Literatura

Faktografický sborník vývoje Ústředí uměleckých řemesel v letech 1952–1972. Praha, 1974, s. 72.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/pha01013.html

KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě. Theatrum historiae. 2017, č. 20, s. 193–222.

MATĚJČEK, Antonín. Jan Preisler. Praha: Melantrich, 1950, s. 57–58, obr. 92–100.

Obchodní dům firmy J. Novák. Národní listy. 14. 4. 1907, roč. 47, č. 102, s. 17.

POCHE, Emanuel, BENEŠOVÁ, Marie, HLAVÁČEK, Luboš, KONEČNÝ, Dušan, NOVÝ, Otakar, WITTLICH, Petr. Praha našeho věku. Panorama, 1978, s. 38.

POŠVA, Rudolf. Plastika a mozaika v průčelích Osvalda Polívky. Praha, 1985. Disertační práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury.

POŠVA, Rudolf. Plastika a mozaika v průčelí Osvalda Polívky. Umění. 1987, roč. 25, č. 5, s. 449–459.

RAMPOLD, Reinhard. 140 Jahre Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt 1861–2001. Innsbruck, 2002, s. 29.

WITTLICH, Petr. Česká secese. Praha: Odeon, 1982, s. 237.

WITTLICH, Petr et al. Jan Preisler: 1872-1918. Praha: Obecní dům Praha, 2003, s. 97, 106–109.

ZIMMETER, Kunibert. Die Tiroler Glasmalerei– und Mosaikanstalt. Ein Rückblick anlässlich des fünfzigjährigen Gründungsjubiläums 1861–1911. Innsbruck, 1911, s. 48.

Archivní fotodokumentace
POCHE, Emanuel, BENEŠOVÁ, Marie, HLAVÁČEK, Luboš, KONEČNÝ, Dušan, NOVÝ, Otakar, WITTLICH, Petr. Praha našeho věku. Panorama, 1978, s. 38.
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.