Hlava Krista na hrobce rodiny Nowakovy

Detail záznamu
Číslo 422
Název Hlava Krista na hrobce rodiny Nowakovy
Autor Max Rainer
RealizaceA. Neuhauser, Innsbruck
Datace 18901910 (přelom 19. a 20. století)
Adresa Praha, Štulcova
GPS50,0645; 14,4188
Umístění umístěno v exteriéru. Areál s bazilikou sv. Petra a Pavla a přilehlým hřbitovem je součástí zástavby městského obvodu Praha 2 a je situován v centru města v místní části Vyšehrad. Mozaika je instalována v segmentovém záklenku mělké niky na zadní stěně hrobky rodiny Nowakovy (hrob č. 4, oddělení 2). Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí chráněna architekturou hrobky.
Rozměryvýška: 50 cm, šířka: 100 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je převážně zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Čiré sklo je použito ve spodní části mozaiky (červené roucho). Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav poškozeno (2013)
PoškozeníArchitektura hrobky je v dobrém stavu, bez viditelných statických či jiných závažných poruch. Na povrchu kostek, s výjimkou segmentů se zlacením, nejsou známky korozního poškození (platí pro pohledovou stranu). Většina poškozených zlacených kostek se nachází na postranních mozaikových polích s vegetabilními motivy. Mozaikový obraz je znečištěn prachovými depozity a exhaláty. Ztráty materiálu jsou minimální.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Hlava Krista na hrobce rodiny Nowakovy. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/422
1/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2013
3/2017
3/2017
1/2013
1/2013
Text hesla
Hrobka rodiny Nowakových je umístěna v prostoru Vyšehradského hřbitova. Vznikla zřejmě na přelomu 19. a 20. století, možná ještě o něco dříve po smrti prvního pohřbeného univerzitního profesora MUDr. Josefa Nowaka. Klasicizující architekturu se sloupy a trojúhelným štítem doplňuje na zadní straně nápisová deska, nad kterou je situována luneta ve středu zdobená medailonem s mozaikou hlavy Krista po bocích doprovázenou vavřínovými větvičkami. Kompozice byla vypracována podle návrhu Maxe Rainera a dodala ji innsbrucká firma A. Neuhauser.
Prameny

Soukromý archiv firmy Tiroler Glasmalerei, Innsbruck, Katalog fotografií realizovaných mozaik, návrhů a skic II.

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/pha02020.html

KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ, Magdalena. Charakteristika mozaikového skla v českých zemích a v Evropě. In: KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ, Magdalena a HÁJEK, Tomáš. Muzivní umění. Mozaika v českém výtvarném umění. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014, s. 53.

KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Evropská tradice a počátek novodobé mozaiky v Čechách a na Moravě. Theatrum historiae. 2017, č. 20, s. 193–222.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.