Výzdoba božích muk (čeští patroni)

Detail záznamu
Číslo 429
Název Výzdoba božích muk (čeští patroni)
Autor
RealizaceAteliér Tumpach
Datace 19301949 (30. - 40. léta 20. století)
Adresa Praha, V Pevnosti
GPS50,0639; 14,4215
Umístění umístěno v exteriéru. Areál Vyšehrad je součástí zástavby městského obvodu Praha 2. Mozaiky jsou instalovány ve vrcholu božích muk, která jsou situována na zatravněném pozemku při ul. V Pevnosti, nedaleko rotundy sv. Martina. V blízkosti objektu se nachází zeleň. Mozaiky jsou před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněny zahloubením nik do hmoty kaplice.
Rozměryvýška: 40 cm, šířka: 40 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené, se značným počtem bublin. Zastoupeny jsou kostky se zlacením a stříbřením. )
Stav dobrý (2013)
PoškozeníArchitektura božích muk je v dobrém stavu, lokálně jsou zřejmé zavlhčení spodních partií podstavce a sloupu, biologické napadení, výkvěty vodorozpustných solí, lokální ztráty svrchní omítky s nátěrem. Povrch mozaikových kostek je znečištěn prachovými depozity a exhalacemi. Některé zlacené kostky jsou poškozeny.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba božích muk (čeští patroni). České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/429
1/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2013
1/2013
1/2013
1/2013
1/2013
1/2013
1/2013
1/2013
1/2013
1/2013
1/2013
1/2013
1/2013
Text hesla
Sloupová boží muka stojící u staré průjezdní cesty nedaleko rotundy sv. Martina mají ve vrcholu nad profilovanou římsou hranolovou kaplici s jehlancovou stříškou a patriarším křížem. Kaplice je na všech čtyřech stranách opatřena vpadlými nikami s mírně stlačeným záklenkem. Jsou v nich zasazeny drobné mozaiky představující poprsí svatých českých patronů. Všechny jsou zpracovány shodně podle jednotného návrhu. Za hlavami světců jsou vyskládány zlaté svatozáře a na pozadí jsou na malém prostoru provedeny atributy: za sv. Ludmilou kniha, kříž a průhled oknem na rotundu, za sv. Prokopem část architektury Sázavského kláštera, za sv. Vojtěchem loď a za sv. Václavem architektura kostela. Boží muka byla postavena v roce 1714, mozaikami byla ozdobena zřejmě v meziválečné době. Přesná datace a autorství návrhu zatím nejsou známy, mozaiky ale s velkou pravděpodobností můžeme zařadit mezi díla Atelieru Tumpach.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/pha02023.html

KŘENKOVÁ, Zuzana. Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 254–259.

NECHVÁTAL, Bořivoj. Vyšehrad. Praha: Odeon, 1976, s. 46.

TACHEZY, Jan. Vyšehrad. Praha: Pressfoto, 1985, s. 63, obr. 25.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.