Sv. Václav na hrobce rodiny Šubertovy

Detail záznamu
Číslo 456
Název Sv. Václav na hrobce rodiny Šubertovy
Autor Hess
RealizaceA. Neuhauser, Innsbruck
Datace 1915
Adresa Praha, Vinohradská
GPS50,0768; 14,482
Umístění umístěno v exteriéru. Areál Vinohradského hřbitova s kostelem sv. Václava je součástí zástavby městského obvodu Praha 10 a je situován v místní části Vinohrady. Mozaika je instalována v prostoru arkád při severním průčelí kostela, na náhrobku rodiny Šubertovy. V okolí objektu se nachází zeleň. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí chráněna svým umístěním.
Rozměryvýška: 90 cm, šířka: 110 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené. Ojediněle se vyskytují bubliny. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav poškozeno (2014)
PoškozeníZlacení mozaikových kostek je místy poškozeno. Lokálně, převážně ve spodních partiích mozaiky, dochází ke ztrátě materiálu.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sv. Václav na hrobce rodiny Šubertovy. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 19.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/456
1/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2014
1/2014
7/2022
7/2022
7/2022
7/2022
7/2022
6/2024
6/2024
6/2024
6/2024
Text hesla
Hrobka rodiny Šubertovy je zasazena v arkádách Vinohradského hřbitova. Výzdoba zadní stěny hrobky sestává z náhrobku z leštěného černého kamene, nad nímž je v hrotité lunetě zasazena mozaika s motivem sv. Václava. Dekorativně zpracovaná kompozice zachycuje polopostavu světce v přísně frontální kompozici. Je zasazena v borduře s geometrickou výzdobou, která vytyčuje modré pozadí tvořené střídavým zasazováním světlejších a tmavších odstínů skleněných kostek. Figura sv. Václava je oděná do hermelínového pláště, drží v pravé ruce jílec meče a v levé znak s českým lvem. Prvním pohřbeným v hrobce byl městský radní na Královských Vinohradech Václav Šubert, který zemřel v březnu roku 1915. Náhrobek je doplněn i jeho sochařsky zpracovaným portrétem. Nepochybně právě s uložením těla Václava Šuberta k poslednímu odpočinku souvisí i vznik mozaiky sv. Václava, křestního patrona zesnulého. Dílo objednala vdova Jana Šubertová u firmy Tiroler Glasmalerei- und Mosaikanstalt v Innsbrucku.
Prameny

Katalog fotografií realizovaných mozaik, návrhů a skic II.

Katalog für die Mosaik-Mappen, Mappe XXXVIIIb, č. 103.

Soukromý archiv firmy Tiroler Glasmalerei, Innsbruck, Kniha objednávek 1912–1916, s. 24 (1915).

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/pha03020.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.