Truchlící postava na náhrobku Jana Tumpacha

Detail záznamu
Číslo 457
Název Truchlící postava na náhrobku Jana Tumpacha
Autor Jan Zrzavý
RealizaceAteliér Tumpach
Datace 1937 (kolem roku 1937)
Adresa Praha, Vinohradská
GPS50,0766; 14,4818
Umístění umístěno v exteriéru. Areál Vinohradského hřbitova je součástí zástavby městského obvodu Praha 10 a je situován v místní části Vinohrady. Mozaika je instalována na náhrobku Jana Tumpacha (oddělení 15, hrob č. 63). V okolí náhrobku se nachází zeleň. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí. 
Rozměryvýška: 175 cm, šířka: 70 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené. Místy se vyskytují bubliny. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav poškozeno (2014)
Poškození2014: Náhrobek je v dobrém stavu. Povrch kostek je znečištěn. Zlacení mozaikových kostek je místy poškozeno. Lokálně, převážně ve spodních partiích mozaiky, dochází ke ztrátě materiálu. Na mozaice je zřejmé biologické napadení (řasy). V minulosti proběhla oprava mozaiky, kdy část odpadlých mozaikových kostek byla nahrazena plastickým domodelováním. 2017: Mozaika byla restaurována
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Truchlící postava na náhrobku Jana Tumpacha. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/457
1/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
1/2014
6/2024
6/2024
6/2024
6/2024
6/2024
6/2024
6/2024
6/2024
Text hesla
Hrob stavitele Jana Tumpacha je opatřen jednoduchou stélou z černého leštěného kamene postavenou na ležatém hranolu soklu z obdobného materiálu. Stéla je v čele ozdobena obdélnou vertikálně orientovanou kompozicí ze skleněné mozaiky. V šedém prostoru niky umístěné na modrém pozadí dekorovaném modrými květinami stojí na hnědém kopečku (snad rovu) ženská postava v antické říze. Hlavu má vyzdobenu květinovým věncem posazeným na zlatých vlasech a v rukou drží štíhlou nádobu. Jemná barevnost růžových a modrých tónů drapérie a plasticky budovaný objem celého výjevu jsou ukázkou kvalitní mozaikářské práce provedené podle návrhu malíře Jana Zrzavého, jehož signaturu najdeme v pravém dolním rohu mozaiky. Náhrobek patří majiteli pražské mozaikářské dílny Janu Tumpachovi, který je na soklu označen za „zakladatele české mosaiky“. Zemřel v prosinci roku 1937. Jen o několik měsíců dříve jeho podnik spolupracoval s Janem Zrzavým na třech mozaikových obrazech pro výstavu v Paříži. Jednou z kompozic, uložených dnes ve sbírkách pražského Uměleckoprůmyslového muzea, byla i shodná ženská postava v antické říze, jaká se uplatňuje na stéle náhrobku. Funerální výzdobu dříve doplňovala ještě další mozaika umístěná na krycí desce hrobu. Ta se však nezachovala.
Literatura

ČTYROKÝ, Václav. Naše sklářství na světové výstavě v Paříži. Sklářské rozhledy, 1937, roč. 14, č. 4, s. 61–66.

ČTYROKÝ, Václav. Sklo na světové výstavě v Paříži. Sklářské rozhledy, 1937, roč. 14, č. 8, s. 137–145.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/pha03023.html

KŘENKOVÁ, Zuzana. Jan Tumpach a cesta k českému mozaikovému materiálu. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 254–259.

 

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.