Výzdoba průčelí Obecního domu

Detail záznamu
Číslo 540
Název Výzdoba průčelí Obecního domu
Autor Jano Köhler, Jan Vejrych
RealizaceViktor Foerster
Datace 1908
Adresa Semily, Husova 70
GPS50,6035; 15,3354
Umístění umístěno v exteriéru. Budova Obecního domu (dnes Hotel Obecní dům) je součástí zástavby historického centra města. Mozaiky jsou instalovány na hlavním pohledovém jihozápadním průčelí, směrem do ul. Husova, v ploše štítu a ve vlysu pod úsekem korunní římsy převýšeného pavilonu. Mozaiky jsou vystaveny působení vlivů okolního prostředí, pouze vlys pod úsekem korunní římsy je částečně chráněn přesahem střechy.
Rozměryprůměr: 300 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené.  )
Stav dobrý (2016)
PoškozeníBudova semilského Obecního domu je v dobrém stavu. Na povrchu mozaiky nejsou známky poškození ani znečištění.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba průčelí Obecního domu. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/540
9/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
8/2012
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
9/2016
8/2012
8/2012
Text hesla
Obecní dům v Semilech vznikl podle plánů Jana Vejrycha. Fasádu budovy zdobenou ještě neogotickými prvky dekoroval v nástavci Jano Köhler, podle jehož návrhů zde vznikly mozaiky a nástěnné malby. Mozaiková kompozice se uplatnila na dvou místech průčelí – jako vpadlé kruhové zrcadlo prolomené oknem a doplněné o čtveřici trojúhelných polí ve středu štítu a potom jako rovný vlys pod úsekem korunní římsy převýšeného pavilonu. Dekor obou částí je umístěn na tmavě modrém pozadí. Vpadlé kruhové pole nese ústřední motiv výzdoby – znak města Semil. Kolem něj jsou rozmístěny vegetabilní ornamenty propletené stužkou kombinující bílou a červenou barvu. Postranní trojúhelná pole zabydlují draci, vrcholové nese dataci rokem 1908. Pás je zdoben vegetabilními rozvilinami. Architekt Jan Vejrych spolupracoval s Jano Köhlerem už v roce 1904 při výzdobě nárožního průčelí hotelu Paříž v Praze. Sem Köhler dodal keramické mozaiky. Na stejné zakázce pracoval v technice skleněné mozaiky i Viktor Foerster, který pro Vejrycha vyzdobil i fasádu spořitelny v Novém Bydžově a je též pravděpodobným autorem semilské realizace.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/lbksm002.html

MALÍKOVÁ, Silvie. Jano Köhler 1873–1941. S láskou k umění a Bohu. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2013, s. 58.

ŘÍHOVÁ, Vladislava a KŘENKOVÁ, Zuzana. Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera – přehled monumentálních zakázek.Staletá Praha. 2017, roč. 33, č. 1, s. 31–59.

VLČEK, Pavel. Vejrych, Jan Bedřich. In: VLČEK, Pavel (ed.). Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha: Academia, 2004, s. 689.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.