Herní prvek zdobený mozaikou

Detail záznamu
Číslo 55
Název Herní prvek zdobený mozaikou
Autor
Datace 19601979 (60.-70. léta 20. století)
Adresa Žatec, Hájkova
GPS50,3288; 13,541
Umístění umístěno v exteriéru. Dílo se nachází na zeleném prostranství pod stromy mezi bytovými domy čp. 2193, 2192 a 2194, 2195.
Rozměryvýška: 147 cm, šířka: 127 cm, hloubka: 150 cm
Materiál beton, keramika›glazovaná (Betonový herní prvek má tvar ptáka. Na povrchu je barevně akcentován mozakou. Je zdoben nalámanými glazovanými dlaždicemi různého tvaru a velikosti. Jejich velikost je v řádu centimetrů. )
Stav poškozeno (2016)
PoškozeníObjekt je znečištěn graffiti. Mozaika je potřísněna barvou a odstřikující vodou. Betonové tělo díla je degradované, na objektu jsou povrchové praskliny. Mozaika je mechanicky poškozena, některé dlaždice jsou odštípnuté, jiné segmenty zcela schází. Na mozaikových prvcích je patrné popraskání nebo odprýsknutí glazury.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Herní prvek zdobený mozaikou. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 23.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/55
6/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
6/2016
Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.