Polopostava Ježíše Krista

Detail záznamu
Číslo 560
Název Polopostava Ježíše Krista
Autor Gottlieb Schuller
RealizaceA. Neuhauser, Innsbruck
Datace 1918
Adresa Šluknov, Království
GPS50,9977; 14,4895
Umístění umístěno v exteriéru. Areál kostela sv. Vavřince s přilehlým hřbitovem je součástí zástavby a je situován v místní části Království, jihovýchodně od města Šluknova. Mozaika je instalována na jižním průčelí, na centrální ose v přízemí presbytáře. Mozaika je vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 100 cm, šířka: 80 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Dále jsou užity kulaté skleněné díly. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kostky se zlacením a stříbřením.  )
Stav dobrý (2020)
Poškození1. 11. 2013: Objekt kostela je v dobrém stavu. V bezprostředním okolí mozaiky dochází k opadávání omítky, čímž není mozaika přímo ohrožena. Jako rizikový faktor lze do budoucna označit korozi kovového rámu a kovových skob, které přidržují mozaikový obraz. Středem mozaikového obrazu probíhá tenká horizontální prasklina. V dráze praskliny došlo k uvolnění několika kostek a v levé části obrazu došlo též ke ztrátě mozaikového materiálu. Zlatá a stříbrná vrstva kostek je místy poškozená. Stříbrné kostky jsou poškozeny ve větší míře nežli kostky zlaté, přičemž poškození stříbrné vrstvy je nejvíce patrné v rozích mozaiky. 3. 9. 2020: Mozaika byla restaurována. Chybějící mozaikové kostky byly doplněny, spára mezi mozaikou a rámem byla vytmelena, omítkový rám byl opraven. Korozní produkty z kovového rámu nebyly odstraněny.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Polopostava Ježíše Krista. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/560
11/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
9/2020
9/2020
9/2020, vytmelení spáry
9/2020, doplnění chybějících kostek
9/2020
9/2020
9/2020
Text hesla
Na vnější straně presbytáře empírového kostela sv. Vavřince v Království byla osazena drobná stojatě obdélná skleněná mozaika v kovovém rámečku. Mozaika podle návrhu rakouského umělce Gottlieba Schullera je i přes své figurální téma dekorativně stylizovaná a laděná do odstínů modré barvy. Bordura se zlatými a středně modrými plochami je zlatou linií oddělena od tmavě modrého pozadí doplněného dvěma světlejšími hvězdami. Samotná polopostava Ježíše Krista je provedena v bledých barevných tónech s hlavou dekorovanou světle modrou svatozáří. Jediným barevně výrazným prvkem červeně svítícím z kompozice je kniha s písmeny alfa a omega, kterou Kristus drží oběma rukama před hrudí. Dílo objednal farář Albert Eyting u innsbrucké mozaikářské firmy.
Prameny

Soukromý archiv firmy Tiroler Glasmalerei, Innsbruck, Kniha objednávek 1917–1925, s. 5 (1918); Katalog fotografií realizovaných mozaik, návrhů a skic II.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.