Výzdoba průčelí kostela

Detail záznamu
Číslo 563
Název Výzdoba průčelí kostela
Autor František Tesař
RealizaceFrantišek Tesař
Datace 20062008 (2006 (sv. Anežka Česká) a 2008 (sv. František z Assisi))
Adresa Šumice
GPS49,0286; 17,7234
Umístění umístěno v exteriéru. Kostel Narození Panny Marie je součástí zástavby a je situován v centrální části obce. Mozaiky jsou instalovány ve vpadlých nikách na jižním (sv. Anežka Česká) a severním průčelí (sv. František z Assisi) vstupní předsíně s věží. Mozaiky jsou před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněny zahloubením nik do hmoty průčelí. 
Rozměryvýška: 180 cm, šířka: 90 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2015)
PoškozeníObjekt kostela je v dobrém stavu.Na povrchu mozaiky nejsou známky poškození ani znečištění.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba průčelí kostela. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/563
4/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
Text hesla
Kostel Narození Panny Marie v Šumicích byl postaven v roce 1999. Podélná stavba je v hlavním průčelí opatřena širokou předsíní s věží. Boční fasády předsíně akcentují mozaiky osazené v nikách se segmentovými záklenky. Vlevo od vstupu je to kompozice sv. Františka z Assisi, která byla na své místo osazena v roce 2008 a vpravo od vstupu sv. Anežka Česká z roku 2006. Sv. František je zobrazen v typické kutně stojící na pozadí krajiny, v níž káže ptáčkům, kteří se v podobě bílých opeřenců slétají u jeho nohou. Sv. Anežka je také komponována jako stojící postava. Je zasazena do nekonkrétního pozadí, oblečená do tmavě červeného šatu a černého pláště, pravou rukou žehná a v levé drží model kostela. Její atributy leží na kamenité zemi u nohou – vlevo bílý beránek a vpravo poduška s královskou korunou.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/zlkuh002.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.